Úradná tabuľa
Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
2.3.2020
Pozvánka na OZ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.3.2020
Dátum zvesenia 2.4.2020
Názov Pozvánka na OZ
24.2.2020
Prehlásenie obce pre určenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 24.2.2020
Dátum zvesenia 24.3.2020
Názov Prehlásenie obce pre určenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu
24.2.2020
URSO Štandardy kvality za rok 2019 odpadová voda
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 24.2.2020
Dátum zvesenia 24.3.2020
Názov URSO Štandardy kvality za rok 2019 odpadová voda
20.2.2020
Dodatok č. 8, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Spišský Hrušov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.2.2020
Dátum zvesenia 20.3.2020
Názov Dodatok č. 8, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Spišský Hrušov
20.2.2020
Návrh - Dodatok č.8 k VZN č.2/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa MŠ a škol.zariadenia
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.2.2020
Dátum zvesenia 20.3.2020
Názov Návrh - Dodatok č.8 k VZN č.2/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa MŠ a škol.zariadenia
13.2.2020
VZN č. 1/2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.2.2020
Dátum zvesenia 15.3.2020
Názov VZN č. 1/2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
13.2.2020
Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie č. /2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.2.2020
Dátum zvesenia 13.3.2020
Názov Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie č. /2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ
4.1.2020
OZNAM
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.1.2020
Dátum zvesenia 4.2.2020
Názov OZNAM
Popis Vážení rodičia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že po zvážení všetkých okolností súvisiach s dodržiavaním epidemiologicko - hygienických opatrení v snahe zabrániť šíreniu ochorenia COVID-19, berúc do úvahy ochranu seniorov ako najzraniteľnejšiu skupinu obyvateľov z pohľadu komplikácií pri tomto ochorení sme po zasadnutí Krízového štábu obce prijali rozhodnutie, že prevádzku materskej školy a školskej jedálne v mesiaci jún neobnovíme. Ďakujeme, že sa správate zodpovedne. Spolu to zvládneme.
4.1.2020
Oznámenie o strategickomdokumente_Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie košického kraja na roky 2021-2027
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.1.2020
Dátum zvesenia 4.2.2020
Názov Oznámenie o strategickomdokumente_Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie košického kraja na roky 2021-2027
12.12.2019
Schválený rozpočet na roky 2020 - 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.12.2019
Dátum zvesenia 12.1.2020
Názov Schválený rozpočet na roky 2020 - 2022
26.11.2019
Návrh Rozpočtu na roky 2020 - 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 26.11.2019
Dátum zvesenia 26.12.2019
Názov Návrh Rozpočtu na roky 2020 - 2022
19.11.2019
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - Detské ihrisko pri MŠ Spišský Hrušov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.11.2019
Dátum zvesenia 19.12.2019
Názov Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - Detské ihrisko pri MŠ Spišský Hrušov
19.11.2019
Výzva na predkladanie ponúk zo dňa 19.11.2019: Detské ihrisko pri MŠ Spišský Hrušov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.11.2019
Dátum zvesenia 19.12.2019
Názov Výzva na predkladanie ponúk zo dňa 19.11.2019: Detské ihrisko pri MŠ Spišský Hrušov
19.11.2019
Výzva na predkladanie ponúk zo dňa 19.11.2019: Detské ihrisko pri MŠ Spišský Hrušov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.11.2019
Dátum zvesenia 19.12.2019
Názov Výzva na predkladanie ponúk zo dňa 19.11.2019: Detské ihrisko pri MŠ Spišský Hrušov
19.11.2019
Výzva na predkladanie ponúk zo dňa 19.11.2019: Detské ihrisko pri MŠ Spišský Hrušov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.11.2019
Dátum zvesenia 19.12.2019
Názov Výzva na predkladanie ponúk zo dňa 19.11.2019: Detské ihrisko pri MŠ Spišský Hrušov
13.11.2019
Oznámenie o zrušení VO - Detské ihrisko pri MŠ Spišský Hrušov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.11.2019
Dátum zvesenia 13.12.2019
Názov Oznámenie o zrušení VO - Detské ihrisko pri MŠ Spišský Hrušov
1.11.2019
Zverejnenie zámeru obce Spišský Hrušov - realizácia projektu centra integrovanej zdravotnej starostlivosti
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.11.2019
Dátum zvesenia 1.12.2019
Názov Zverejnenie zámeru obce Spišský Hrušov - realizácia projektu centra integrovanej zdravotnej starostlivosti
28.10.2019
Výzva na predkladanie ponúk - Detské ihrisko pri MŠ Spišský Hrušov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.10.2019
Dátum zvesenia 28.11.2019
Názov Výzva na predkladanie ponúk - Detské ihrisko pri MŠ Spišský Hrušov
28.10.2019
Výzva na predkladanie ponúk - Detské ihrisko pri MŠ Spišský Hrušov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.10.2019
Dátum zvesenia 28.11.2019
Názov Výzva na predkladanie ponúk - Detské ihrisko pri MŠ Spišský Hrušov
28.10.2019
Výzva na predkladanie ponúk - Detské ihrisko pri MŠ Spišský Hrušov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.10.2019
Dátum zvesenia 28.11.2019
Názov Výzva na predkladanie ponúk - Detské ihrisko pri MŠ Spišský Hrušov