Úradná tabuľa
Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
23.4.2021
ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022 SA USKUTOČNÍ od 1.5.2021 do 15.5.2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.4.2021
Dátum zvesenia 23.4.2021
Názov ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022 SA USKUTOČNÍ od 1.5.2021 do 15.5.2021
20.4.2021
Zápis detí do MŠ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.4.2021
Dátum zvesenia 20.4.2021
Názov Zápis detí do MŠ
7.4.2021
Dodatok č. 9 k VZN č. 2/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa MŠ a školského zariadenia so sídlom na území obce
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.4.2021
Dátum zvesenia 7.4.2021
Názov Dodatok č. 9 k VZN č. 2/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa MŠ a školského zariadenia so sídlom na území obce
7.4.2021
VZN č. 1_2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.4.2021
Dátum zvesenia 7.4.2021
Názov VZN č. 1_2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
30.3.2021
Schválený rozpočet obce Spišský Hrušov 2021-2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.3.2021
Dátum zvesenia 30.3.2021
Názov Schválený rozpočet obce Spišský Hrušov 2021-2023
25.3.2021
Pozvánka na zasadnutie ObZ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.3.2021
Dátum zvesenia 25.3.2021
Názov Pozvánka na zasadnutie ObZ
25.3.2021
Prerušenie distribúcie elektriny 1. apríla 2021 od 9:00 h do 11:30 h
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.3.2021
Dátum zvesenia 25.3.2021
Názov Prerušenie distribúcie elektriny 1. apríla 2021 od 9:00 h do 11:30 h
16.3.2021
Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky "Multifunkčné ihrisko v obci Spišský Hrušov"
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.3.2021
Dátum zvesenia 16.3.2021
Názov Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky "Multifunkčné ihrisko v obci Spišský Hrušov"
12.3.2021
Návrh Rozpočtu obce 2021-2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.3.2021
Dátum zvesenia 12.3.2021
Názov Návrh Rozpočtu obce 2021-2023
4.3.2021
Upozornenie PZ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.3.2021
Dátum zvesenia 4.3.2021
Názov Upozornenie PZ
24.2.2021
Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2020 pre odpadovú vodu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 24.2.2021
Dátum zvesenia 24.2.2021
Názov Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2020 pre odpadovú vodu
24.2.2021
Výpočet úrovne vytriedenia komunálneho a platenia poplatku za rok 2020
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 24.2.2021
Dátum zvesenia 24.2.2021
Názov Výpočet úrovne vytriedenia komunálneho a platenia poplatku za rok 2020
24.2.2021
Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s nim za r. 2020
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 24.2.2021
Dátum zvesenia 24.2.2021
Názov Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s nim za r. 2020
18.2.2021
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje stavebné povolenie podľa §69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.2.2021
Dátum zvesenia 18.2.2021
Názov Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje stavebné povolenie podľa §69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
8.2.2021
Zverejnenie zámeru zámeny pozemkov medzi obcou Spišský Hrušov a KSK
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.2.2021
Dátum zvesenia 8.2.2021
Názov Zverejnenie zámeru zámeny pozemkov medzi obcou Spišský Hrušov a KSK
4.2.2021
Pozvánka na zasadnutie ObZ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.2.2021
Dátum zvesenia 4.2.2021
Názov Pozvánka na zasadnutie ObZ
1.2.2021
Oznámenie o zániku mandátu poslanca a nastúpení náhradníka
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.2.2021
Dátum zvesenia 1.2.2021
Názov Oznámenie o zániku mandátu poslanca a nastúpení náhradníka
22.1.2021
Oznam o prerušení prevádzky MŠ a ŠJ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.1.2021
Dátum zvesenia 22.1.2021
Názov Oznam o prerušení prevádzky MŠ a ŠJ
21.1.2021
Prerušenie distribúcie elektriny_časť Lenkava
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.1.2021
Dátum zvesenia 21.1.2021
Názov Prerušenie distribúcie elektriny_časť Lenkava
21.1.2021
SKRÍNINGOVÉ TESTOVANIE OBYVATEĽSTVA - základné informácie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.1.2021
Dátum zvesenia 21.1.2021
Názov SKRÍNINGOVÉ TESTOVANIE OBYVATEĽSTVA - základné informácie