Komunálny odpad
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
29.5.2024
ŽP6-01 - o komunálnom odpade 2023
Detail dokumentu
Dátum 29.5.2024
Názov ŽP6-01 - o komunálnom odpade 2023
22.3.2024
Systém elektronickej evidencie zberných nádob na komunálny zmesový odpad spôsobom umiestnenia elektronického čipu na zbernú nádobu v našej obci.
Detail dokumentu
Dátum 22.3.2024
Názov Systém elektronickej evidencie zberných nádob na komunálny zmesový odpad spôsobom umiestnenia elektronického čipu na zbernú nádobu v našej obci.
Popis

Výžení spoluobčania,

Obec Spišský Hrušov prichádza v odpadovom hospodárstve s novinkou čipovania smetných nádob na zmesový komunálny odpad. Dôvodom jeho zavedenia je reálny prehľad a podrobnejšie štatistky o množstve komunálneho zmesového odpadu, ktoré každá domácnosť vyprodukuje ako aj o nádobách a vývozoch zmesového komunálneho odpadu. Preto v priebehu dnešného dňa (22.3.2024) Vám bude do poštových schránok uložený Infoleták s Formulárom (vyplnený je potrebné doručiť na OcÚ Spišský Hrušov). Podrobnejšie informácie nájdete v spomínanom Infoletáku a Formulári.

19.2.2024
Úroveň a miera vytriedenia KO rok 2023
Detail dokumentu
Dátum 19.2.2024
Názov Úroveň a miera vytriedenia KO rok 2023
16.2.2024
Kalendár Zvozu triedeného a komunálneho odpadu r. 2024
Detail dokumentu
Dátum 16.2.2024
Názov Kalendár Zvozu triedeného a komunálneho odpadu r. 2024
9.3.2023
ŽP6-01 - o komunálnom odpade 2022
Detail dokumentu
Dátum 9.3.2023
Názov ŽP6-01 - o komunálnom odpade 2022
28.2.2023
Úroveň a Miera vytriedenia KO za rok 2022
Detail dokumentu
Dátum 28.2.2023
Názov Úroveň a Miera vytriedenia KO za rok 2022
20.12.2022
Kalendár zvozu odpadu 2023
Detail dokumentu
Dátum 20.12.2022
Názov Kalendár zvozu odpadu 2023
28.9.2022
EnviPak - Manuál, ako správne triediť
Detail dokumentu
Dátum 28.9.2022
Názov EnviPak - Manuál, ako správne triediť
30.5.2022
Komunálny odpad r. 2021
Detail dokumentu
Dátum 30.5.2022
Názov Komunálny odpad r. 2021
Prílohy
80ad3_Výkaz.pdf
31.3.2022
ŽP6-01 - o komunálnom odpade 2021
Detail dokumentu
Dátum 31.3.2022
Názov ŽP6-01 - o komunálnom odpade 2021
Prílohy
871b2_KO2021.pdf
9.3.2022
Úroveň vytriedenia KO 2021
Detail dokumentu
Dátum 9.3.2022
Názov Úroveň vytriedenia KO 2021
25.2.2022
Miera vytriedenia KO za rok 2021
Detail dokumentu
Dátum 25.2.2022
Názov Miera vytriedenia KO za rok 2021