Základné údaje

ADRESA OBECNÉHO ÚRADU

Spišský Hrušov č.216, 053 63  Spišský Hrušov

Okr. Spišská Nová Ves, Slovensko

Email: sphrusov@levonetmail.sk

 

TELEFONNÉ ČÍSLA

Mob.: 0911 222 514