História obce

Správu v obci po roku 1945 do roku 1963 vykonávali: Michal Buhovecký, Ján Satala, Michal Poklemba, Ján Spišský.

Od roku 1963:

  • Ján Čerkala (1963 – 30. 06. 1981) bol predsedom miestneho národného výboru a tajomníkom MNV bol Ján Bendík st.
  • Imrich Šofranko (01. 07. 1981 – 30. 06. 1986) bol predsedom miestneho národného výboru a tajomníkom MNV bol Ján Bendík ml.
  • Viktor Butvín (01. 07. 1986 – 26. 11. 1990) bol predsedom miestneho národného výboru a tajomníkom MNV bol Jozef Gurčík.

Po voľbách v roku 1990 národné výbory zanikajú a vytvára sa nový úrad v rámci samosprávy a samosprávnych orgánov. Na čele tejto samosprávy je starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva.

Za starostu v roku 1990 je zvolený Viktor Butvín, ktorý vykonáva túto funkciu aj po volebnom období r. 1998. Poslancami vo volebnom období r. 1998 – 2002 sú: Peter Bodnár, Lídia Brázová, Marek Filip, František Gurčík, Katarína Hrobáková, Terézia Kokoráková, Ján Kunzo, Ondrej Legát, Anna Petáková. Vo volebnom období r. 2002 – 2006: Peter Bodnár, Mgr. Lídia Brázová, Jana Kunzová, František Gurčík, Jozef Mikolaj, Mgr. Daniela Samoľová, Peter Mizenčík.

Pracovníčka obecného úradu je Mária Bendíková.

Všetky úlohy, ktoré súvisia s rozvojom obce sa zabezpečujú cestou poslancov, starostu obce a pracovníčky OcÚ.