Úradná tabuľa
Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
17.3.2023
Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.3.2023
Dátum zvesenia 3.4.2023
Názov Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030
17.3.2023
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030)
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.3.2023
Dátum zvesenia 3.4.2023
Názov Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030)
13.3.2023
Dodatok č. 11 k VZN č. 2/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školského zariadenia na území obce Spišský Hrušov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.3.2023
Názov Dodatok č. 11 k VZN č. 2/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školského zariadenia na území obce Spišský Hrušov
13.3.2023
Schválený rozpočet obce Spišský Hrušov 2023-2025
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.3.2023
Názov Schválený rozpočet obce Spišský Hrušov 2023-2025
10.3.2023
Evidencia štandardov kvality za oblasť - Voda - pitná
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.3.2023
Názov Evidencia štandardov kvality za oblasť - Voda - pitná
6.3.2023
Pozvánka na zasadnutie ObZ dňa 10.3.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.3.2023
Dátum zvesenia 11.3.2023
Názov Pozvánka na zasadnutie ObZ dňa 10.3.2023
1.3.2023
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.3.2023
Dátum zvesenia 16.3.2023
Názov Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní
28.2.2023
Verejná vyhláška
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.2.2023
Dátum zvesenia 3.4.2023
Názov Verejná vyhláška
Popis

                Výzva č. 394/2023/SB

Výzva na vykonanie výrubu/orezu stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VVN/ZVN vedení formou verejnej vyhlášky

 

23.2.2023
Návrh - Dodatok č.11 k VZN č. 2/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školského zariadenia v obci Spišský Hrušov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.2.2023
Dátum zvesenia 10.3.2023
Názov Návrh - Dodatok č.11 k VZN č. 2/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školského zariadenia v obci Spišský Hrušov
23.2.2023
Návrh - Rozpočet obce Spišský Hrušov na r.2023-2025
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.2.2023
Dátum zvesenia 10.3.2023
Názov Návrh - Rozpočet obce Spišský Hrušov na r.2023-2025
15.2.2023
Voľné pracovné miesta v ZŠ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.2.2023
Dátum zvesenia 31.5.2023
Názov Voľné pracovné miesta v ZŠ
17.1.2023
Dodatok č. 1 k VZN č.1/2019 o určení finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Spišský Hrušov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.1.2023
Dátum zvesenia 2.2.2023
Názov Dodatok č. 1 k VZN č.1/2019 o určení finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Spišský Hrušov
16.1.2023
Žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania - referendum 21.1.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.1.2023
Dátum zvesenia 21.1.2023
Názov Žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania - referendum 21.1.2023
10.1.2023
Pozvánka na zasadnutie ObZ 16.1.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.1.2023
Dátum zvesenia 17.1.2023
Názov Pozvánka na zasadnutie ObZ 16.1.2023
5.1.2023
Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na I. polrok 2023 - návrh
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 5.1.2023
Dátum zvesenia 20.1.2023
Názov Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na I. polrok 2023 - návrh
4.1.2023
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - upovedomenie o začatí konania "Most M3671 cez potok Lodina za obcou Spišský Hrušov"
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.1.2023
Dátum zvesenia 16.1.2023
Názov Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - upovedomenie o začatí konania "Most M3671 cez potok Lodina za obcou Spišský Hrušov"
29.12.2022
Návrh-Dodatok č.1 k VZN č.1/2019 o určení finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach v obci Spišský Hrušov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.12.2022
Dátum zvesenia 16.1.2023
Názov Návrh-Dodatok č.1 k VZN č.1/2019 o určení finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach v obci Spišský Hrušov
28.12.2022
Privítanie Nového roka 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.12.2022
Dátum zvesenia 1.1.2023
Názov Privítanie Nového roka 2023
20.12.2022
Oznam ZŠ Spišský Hrušov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.12.2022
Dátum zvesenia 9.1.2023
Názov Oznam ZŠ Spišský Hrušov
Popis Oznam ZŠ Spišský Hrušov: 
🎄📌Chrípkové prázdniny📌🎄
Oznamujeme rodičom a žiakom ZŠ v Spišskom Hrušove, že z dôvodu vysokej chorobnosti sa po konzultácii s RÚVZ v Spišskej Novej Vsi a po dohode so zriaďovateľom prerušuje prezenčné vyučovanie vo všetkých ročníkoch ZŠ od 20.12. – 22.12.2022
V uvedenom termíne nebude pracovať ani školský klub detí a školská jedáleň. Vyučovanie sa znova obnoví po skončení vianočných prázdninách dňa 9.1.2023.
Mgr. M. Bilpuchová
riaditeľka ZŠ
19.12.2022
Oznam MŠ Spišský Hrušov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.12.2022
Dátum zvesenia 23.1.2023
Názov Oznam MŠ Spišský Hrušov
Popis Oznam MŠ Spišský Hrušov: 
Riaditeľstvo Materskej školy v Spišskom Hrušove,  oznamuje že prevádzka MŠ a ŠJ bude od 20.12.2022 prerušená z dôvodu vysokej chorobnosti- respiračných ochorení.  
Preto prosíme rodičov,  aby si zajtra v čase od 7:00 do 15:00 hod. prišli vyzdvihnúť posteľné prádlo.  

Prevádzka MŠ a ŠJ sa obnoví dňa 9.1.2023 po vianočných prázdninách.  
Prajeme Vám všetko, 
čo radosť prebudí.  
Prajeme Vám lásku, 
lebo spája ľudí. 
Nech sa Váš stromček 
šťastím ligoce.
Prajeme Vám všetkým 
prekrásne Vianoce. 

Kolektív MŠ