Úradná tabuľa
Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
9.5.2022
Voľné pracovné miesta v ZŠ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.5.2022
Dátum zvesenia 9.6.2022
Názov Voľné pracovné miesta v ZŠ
5.5.2022
Zber elektroodpadu spoločnosťou H+EKO, spol. s r. o.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 5.5.2022
Dátum zvesenia 11.5.2022
Názov Zber elektroodpadu spoločnosťou H+EKO, spol. s r. o.
Popis Zber elektroodpadu 10. 5. 2022 od 9.00 hod. 
4.5.2022
Prezentácia počítačového kurzu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.5.2022
Dátum zvesenia 4.5.2022
Názov Prezentácia počítačového kurzu
4.5.2022
Deň matiek
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.5.2022
Dátum zvesenia 9.5.2022
Názov Deň matiek
Popis Deň matiek 8.5.2022 o 15 hod. v Kultúrnom dome Spišský Hrušov. 
13.4.2022
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/ka Materskej školy Spišský Hrušov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.4.2022
Dátum zvesenia 13.5.2022
Názov Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/ka Materskej školy Spišský Hrušov
13.4.2022
Výberové konanie-riaditeľ/ka MŠ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.4.2022
Dátum zvesenia 13.4.2022
Názov Výberové konanie-riaditeľ/ka MŠ
4.4.2022
OZNAM
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.4.2022
Dátum zvesenia 4.4.2022
Názov OZNAM
30.3.2022
Čistenie peria
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.3.2022
Dátum zvesenia 31.3.2022
Názov Čistenie peria
14.3.2022
Oznámenie Orange - Začatie prác - rozšírenie optickej siete
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.3.2022
Dátum zvesenia 31.3.2022
Názov Oznámenie Orange - Začatie prác - rozšírenie optickej siete
11.3.2022
Zámer predaja pozemkov vo vlastníctve obce
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.3.2022
Dátum zvesenia 31.3.2022
Názov Zámer predaja pozemkov vo vlastníctve obce
4.3.2022
Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Hrušove
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.3.2022
Dátum zvesenia 31.3.2022
Názov Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Hrušove
28.2.2022
Zvoz nefunkčných elektrospotrebičov 4.3.2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.2.2022
Dátum zvesenia 7.3.2022
Názov Zvoz nefunkčných elektrospotrebičov 4.3.2022
9.2.2022
Evidencia štandardov kvality za oblasť - Voda - odpadová
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.2.2022
Názov Evidencia štandardov kvality za oblasť - Voda - odpadová
18.1.2022
Prerušenie distribúcie elektriny 17:02.2022 v čase od 8:00 h do 15:30 h
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.1.2022
Dátum zvesenia 18.2.2022
Názov Prerušenie distribúcie elektriny 17:02.2022 v čase od 8:00 h do 15:30 h
Popis Súpisné čísla rodinných domov, ktorých sa prerušenie distribúcie elektriny týka sú uvedené v prílohe. 
14.1.2022
Daňové priznanie, uplatnenie zľavy na KO 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.1.2022
Dátum zvesenia 31.1.2022
Názov Daňové priznanie, uplatnenie zľavy na KO 2022
3.1.2022
Novoročný príhovor starostky obce
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 3.1.2022
Dátum zvesenia 3.1.2022
Názov Novoročný príhovor starostky obce
Popis

Vážení  spoluobčania,
skončil sa rok 2021, rok poznačený pandémiou, ktorá ovplyvnila životy ľudí na celom svete. Skončil sa rok plný strachu, opatrení a obmedzení. No napriek tomu ukázal, že ak sa ocitneme v neľahkých situáciách, vieme sa zomknúť, priložiť ruku k dielu a vieme byť nápomocní tým, ktorí to potrebujú.  Rok 2021 nám nedovolil spoločne sa stretnúť na tradičných kultúrnych, duchovných, spoločenských či športových akciách obce. Dnes však stojíme na prahu toho nového s nádejou, že bude lepší ako ten predchádzajúci. Privítajme ho preto s radosťou a veselo.
Dovoľte mi, milí spoluobčania, aby som vám do nového roka v mene svojom, v mene zamestnancov Obecného úradu, ako aj v mene poslancov Obecného zastupiteľstva popriala pevné zdravie, vzájomné porozumenie a veľa síl a šťastia v každodennom živote.
JUDr. Adriana Tkáčová, starostka obce

 

 

21.12.2021
Zatvorený Obecný úrad dňa 23. 12. 2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.12.2021
Dátum zvesenia 24.12.2021
Názov Zatvorený Obecný úrad dňa 23. 12. 2021
15.12.2021
Schválený Rozpočet obce Spišský Hrušov 2022-2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.12.2021
Dátum zvesenia 15.12.2021
Názov Schválený Rozpočet obce Spišský Hrušov 2022-2024
15.12.2021
Dodatok č.10 k VZN č.2/2013 o určení dotáciena prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa MŠ a škol.zariadenia na území obce Spišský Hrušov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.12.2021
Dátum zvesenia 31.12.2021
Názov Dodatok č.10 k VZN č.2/2013 o určení dotáciena prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa MŠ a škol.zariadenia na území obce Spišský Hrušov
15.12.2021
VZN č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné odpady a kuchynské a reštauračné odpady
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.12.2021
Dátum zvesenia 30.12.2021
Názov VZN č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné odpady a kuchynské a reštauračné odpady