VZN-KSK
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
18.1.2024
VZN KSK č. 7/2023
Detail dokumentu
Dátum 18.1.2024
Názov VZN KSK č. 7/2023
Popis Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja z 8. decembra 2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2022 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.
18.1.2024
VZN KSK č. 6/2023
Detail dokumentu
Dátum 18.1.2024
Názov VZN KSK č. 6/2023
Popis Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja z 8. decembra 2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 13/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v znení neskorších predpisov.
18.1.2024
VZN KSK č. 5/2023
Detail dokumentu
Dátum 18.1.2024
Názov VZN KSK č. 5/2023
Popis Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja z 21. augusta 2023 o podpore audiovizuálneho priemyslu.
19.8.2023
Detail dokumentu
Dátum 19.8.2023
Popis VZN Košického samosprávneho kraja z 26. júna 2023, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky č. 5/2022 záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj
20.1.2023
Detail dokumentu
Dátum 20.1.2023
20.1.2023
Detail dokumentu
Dátum 20.1.2023