Cirkev

RÍMSKOKATOLÍCKY FARSKÝ ÚRAD SP. HRUŠOV

Farský kostol sv. Kataríny Alexandrijskej

 

Filiálka:                                 Vítkovce

Adresa:                                 Spišský Hrušov č. 213

                                              053 63  Spišský Hrušov

E-mail:                                  spissky­_hrusov @kapitula.sk

Telefónny kontakt:             053 44 922 39

Správca farnosti, kňaz:       PaeDr. ThLic. Richard Ondáš / farský administrátor