OKŠ

13.07.1992

Jaroslav Mikolaj

0907 369 769

sphrusov@levonetmail.sk

IČO: 35517913

DIČ: 2020717864

BANKA: SK9809000000005037548515