Úradná tabuľa
Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
14.9.2021
Blaumont, s. r. o. - oznam vlastníkom poľnohospodárskej pôdy
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.9.2021
Dátum zvesenia 14.9.2021
Názov Blaumont, s. r. o. - oznam vlastníkom poľnohospodárskej pôdy
13.9.2021
Výzva na predloženie cenovej ponuky pre potreby prieskomu trhu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.9.2021
Dátum zvesenia 13.9.2021
Názov Výzva na predloženie cenovej ponuky pre potreby prieskomu trhu
Popis Výzva na predloženie cenovej ponuky pre potreby prieskomu trhu - určenie dodávateľa predmetu obstarávania | Vypracovanie účelového energetického auditu pre budovy s cieľom zhodnotenia využitia ich potenciálu pre zavedenie energetických služieb v obci Spišský Hrušov
13.9.2021
Pozvánka na zasadnutie ObZ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.9.2021
Dátum zvesenia 13.9.2021
Názov Pozvánka na zasadnutie ObZ
23.8.2021
Dňa 27. 08. 2021 bude zatvorený Obecný úrad
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.8.2021
Dátum zvesenia 23.8.2021
Názov Dňa 27. 08. 2021 bude zatvorený Obecný úrad
11.8.2021
Zverejnenie zámeru
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.8.2021
Dátum zvesenia 11.8.2021
Názov Zverejnenie zámeru
10.8.2021
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.8.2021
Dátum zvesenia 10.8.2021
Názov Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže
10.8.2021
eKomunikácia s VSD pri výpadku alebo poruchy elektriny prostredníctvom linku na www.vypadokelektriny.sk.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.8.2021
Dátum zvesenia 10.8.2021
Názov eKomunikácia s VSD pri výpadku alebo poruchy elektriny prostredníctvom linku na www.vypadokelektriny.sk.
10.8.2021
Prerušenie distribúcie elektriny 27. 8. 2021 v čase od 08:00 h do 16:30 h
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.8.2021
Dátum zvesenia 10.8.2021
Názov Prerušenie distribúcie elektriny 27. 8. 2021 v čase od 08:00 h do 16:30 h
29.7.2021
Oznam - umiestnenie zeleného kontajneru
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.7.2021
Dátum zvesenia 29.7.2021
Názov Oznam - umiestnenie zeleného kontajneru
28.7.2021
Oznam - výkup papiera pred Obecným úradom dňa 2. augusta 2021 (pondelok) od 16:10 do 16:40 hod.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.7.2021
Dátum zvesenia 28.7.2021
Názov Oznam - výkup papiera pred Obecným úradom dňa 2. augusta 2021 (pondelok) od 16:10 do 16:40 hod.
20.7.2021
Oznam pre rodičov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.7.2021
Dátum zvesenia 20.7.2021
Názov Oznam pre rodičov
Popis Dotácia na stravu detí v MŠ a ZŠ - Oznam pre rodičov - dotácia na stravu detí v MŠ a ZŠ - Vážení rodičia, z dôvodu zmeny zákona, ktorým sa upravuje dotácia na stravu detí v materskej škole a v základnej škole, Vás žiadame o spoluprácu. Novelou zákona o dotáciách sa končí plošné poskytovanie dotácií na stravu detí v materských školách a v základných školách. Dotácia bude poskytovaná na dieťa, ktoré a/navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi – rodič predloží potvrdenie, že domácnosti sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi; b/navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima – rodič predloží potvrdenie, že príjem domácnosti je najviac vo výške sumy životného minima; c/ak dieťa navštevuje posledný ročník MŠ (5- a viac ročné) alebo navštevuje ZŠ a nemá nárok na dotáciu podľa bodov a) alebo b) a ani jeden z rodičov si neuplatnil na dieťa daňový bonus (poberatelia starobného alebo výsluhového dôchodku, poberatelia príspevku na opatrovanie, nezamestnaní vedení v evidencii uchádzačov) – rodičia predložia čestné vyhlásenie o tejto skutočnosti. Rodičia, ktorí si chcú uplatniť dotáciu na stravu dieťaťa v MŠ alebo v ZŠ podľa vyššie uvedených bodov, musia do 5. augusta 2021 v úradných hodinách doručiť na Obecný úrad v Spišskom Hrušove doklad potvrdzujúci ich nárok na dotáciu na stravu dieťaťa a to: - potvrdenie o tom, že domácnosti sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (vystaví Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi) alebo - potvrdenie o tom, že príjem domácnosti je najviac vo výške sumy životného minima (vystaví Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi – formulár v prílohe) alebo - čestné vyhlásenie (obaja rodičia), že nepoberá na dieťa daňový bonus – ak nie je v hmotnej núdzi a je nad hranicou životného minima (vzor v prílohe). Bez uvedených dokladov nie je možné žiadať o poskytnutie dotácie na stravu pre dieťa. Ďakujeme za spoluprácu.
14.7.2021
Očkovanie II. dávkou vakcíny Pfizer/BioNTech - dňa 22. 07. 2021 od 10.40 hod.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.7.2021
Dátum zvesenia 14.7.2021
Názov Očkovanie II. dávkou vakcíny Pfizer/BioNTech - dňa 22. 07. 2021 od 10.40 hod.
6.7.2021
Zvoz elektrospotrebičov 9.7.2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.7.2021
Dátum zvesenia 6.7.2021
Názov Zvoz elektrospotrebičov 9.7.2021
2.7.2021
Zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti 2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.7.2021
Dátum zvesenia 2.7.2021
Názov Zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti 2021
29.6.2021
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.6.2021
Dátum zvesenia 29.6.2021
Názov Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže
25.6.2021
Záverečný účet obce Spišský Hrušov 2020 - schválený
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.6.2021
Dátum zvesenia 25.6.2021
Názov Záverečný účet obce Spišský Hrušov 2020 - schválený
16.6.2021
Pozvánka na zasadnutie ObZ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.6.2021
Dátum zvesenia 16.6.2021
Názov Pozvánka na zasadnutie ObZ
15.6.2021
Očkovanie proti ochoreniu COVID-19
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.6.2021
Dátum zvesenia 15.6.2021
Názov Očkovanie proti ochoreniu COVID-19
Popis Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v Oznamujem vám, že očkovanie mobilnou očkovacou službou Košického samosprávneho kraja sa v našej obci uskutoční dňa 21.6.2021 (pondelok) v priestoroch obecného úradu. Očkovanie bude realizované na základe záväzného harmonogramu prihlásených osôb v čase od 14:35 hod. vakcínou výrobcu Pfizer/BioNtech. Očkovania sa môžu zúčastniť všetky dospelé osoby bez obmedzenia veku. V prípade záujmu o očkovanie osoby mladšej ako 18 rokov je potrebná prítomnosť aspoň jedného zákonného zástupcu. Do priestorov očkovacieho centra bude umožnený vstup iba tým osobám, ktoré budú registrované a uvedené v zozname osôb prihlásených na očkovanie. V prípade, ak stále máte záujem o očkovanie mobilnou očkovacou službou, môžete nám to ešte nahlásiť na e-mailovú adresu: sphrusov@levonetmail.sk v priebehu zajtrajšieho dňa 16.6.2021.
9.6.2021
Záverečný účet obce Spišský Hrušov 2020 - návrh
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.6.2021
Dátum zvesenia 24.6.2021
Názov Záverečný účet obce Spišský Hrušov 2020 - návrh
8.6.2021
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišský Hrušov na obdobie 2. polroku 2021- návrh
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.6.2021
Dátum zvesenia 23.6.2021
Názov Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišský Hrušov na obdobie 2. polroku 2021- návrh