Úradná tabuľa
Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
26.7.2019
Zámer obce prenajať majetok
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 26.7.2019
Dátum zvesenia 26.8.2019
Názov Zámer obce prenajať majetok
5.6.2019
Záverečný účet obce Spišský Hrušov 2018
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 5.6.2019
Dátum zvesenia 5.7.2019
Názov Záverečný účet obce Spišský Hrušov 2018
29.5.2019
Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na 2.pol. 2019
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.5.2019
Dátum zvesenia 29.6.2019
Názov Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na 2.pol. 2019
25.5.2019
Zápisnica OVK o výsledku hlasovania vo voľbách do Európskeho parlamentu v obci Spišský Hrušov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.5.2019
Dátum zvesenia 25.6.2019
Názov Zápisnica OVK o výsledku hlasovania vo voľbách do Európskeho parlamentu v obci Spišský Hrušov
30.3.2019
Zápisnica OVK z 2.kola voľby prezidenta SR v obci Spišský Hrušov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.3.2019
Dátum zvesenia 30.4.2019
Názov Zápisnica OVK z 2.kola voľby prezidenta SR v obci Spišský Hrušov
26.3.2019
Dodatok č. 7 k VZN č.2/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa MŠ a škol.zariadenia
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 26.3.2019
Dátum zvesenia 26.4.2019
Názov Dodatok č. 7 k VZN č.2/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa MŠ a škol.zariadenia
21.3.2019
Schválený rozpočet obce Spišský Hrušov na r. 2019-2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.3.2019
Dátum zvesenia 21.4.2019
Názov Schválený rozpočet obce Spišský Hrušov na r. 2019-2021
21.3.2019
Voľby do Európskeho parlamentu 2018
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.3.2019
Dátum zvesenia 21.4.2019
Názov Voľby do Európskeho parlamentu 2018
21.3.2019
Voľby do Európskeho parlamentu 2018
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.3.2019
Dátum zvesenia 21.4.2019
Názov Voľby do Európskeho parlamentu 2018
21.3.2019
Voľby do Európskeho parlamentu 2018
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.3.2019
Dátum zvesenia 21.4.2019
Názov Voľby do Európskeho parlamentu 2018
16.3.2019
Výsledky volieb prezidenta SR v obci Spišský Hrušov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.3.2019
Dátum zvesenia 16.4.2019
Názov Výsledky volieb prezidenta SR v obci Spišský Hrušov
25.2.2019
Voľby prezidenta Slovenskej republiky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.2.2019
Dátum zvesenia 25.3.2019
Názov Voľby prezidenta Slovenskej republiky
25.2.2019
Voľby prezidenta Slovenskej republiky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.2.2019
Dátum zvesenia 25.3.2019
Názov Voľby prezidenta Slovenskej republiky
25.2.2019
Voľby prezidenta Slovenskej republiky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.2.2019
Dátum zvesenia 25.3.2019
Názov Voľby prezidenta Slovenskej republiky
22.2.2019
Prehlásenie obce
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.2.2019
Dátum zvesenia 22.3.2019
Názov Prehlásenie obce
28.1.2019
Usmernenie pri domácom chove ošípaných
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.1.2019
Dátum zvesenia 28.2.2019
Názov Usmernenie pri domácom chove ošípaných
28.1.2019
Usmernenie pri domácom chove ošípaných
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.1.2019
Dátum zvesenia 28.2.2019
Názov Usmernenie pri domácom chove ošípaných
10.11.2018
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Spišský Hrušov dňa 10.11.2018
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.11.2018
Dátum zvesenia 10.12.2018
Názov Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Spišský Hrušov dňa 10.11.2018
28.9.2018
Spoločnosť bývalých urbarialistov v Spišskom Hrušove, pozemkové spoločenstvo - pozvánka+dokumenty
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.9.2018
Dátum zvesenia 28.10.2018
Názov Spoločnosť bývalých urbarialistov v Spišskom Hrušove, pozemkové spoločenstvo - pozvánka+dokumenty
28.9.2018
Spoločnosť bývalých urbarialistov v Spišskom Hrušove, pozemkové spoločenstvo - pozvánka+dokumenty
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.9.2018
Dátum zvesenia 28.10.2018
Názov Spoločnosť bývalých urbarialistov v Spišskom Hrušove, pozemkové spoločenstvo - pozvánka+dokumenty