VZN
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
1.1.2023
Dodatok č.1 k VZN č.1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné odpady a kuchynské a reštauračné odpady
Detail dokumentu
Dátum 1.1.2023
Názov Dodatok č.1 k VZN č.1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné odpady a kuchynské a reštauračné odpady
1.7.2022
Sadzobník poplatkov za služby poskytnuté obcou Spišský Hrušov
Detail dokumentu
Dátum 1.7.2022
Názov Sadzobník poplatkov za služby poskytnuté obcou Spišský Hrušov
5.1.2022
VZN č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné odpady a kuchynské a reštauračné odpady
Detail dokumentu
Dátum 5.1.2022
Názov VZN č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné odpady a kuchynské a reštauračné odpady
26.4.2021
VZNč. 1/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Detail dokumentu
Dátum 26.4.2021
Názov VZNč. 1/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
15.3.2020
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020
1.1.2019
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019
Detail dokumentu
Dátum 1.1.2019
Názov Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019
1.1.2018
Sadzobník cien 2018 - zrušený Uznesením č.19/21 z 24.6.2022
Detail dokumentu
Dátum 1.1.2018
Názov Sadzobník cien 2018 - zrušený Uznesením č.19/21 z 24.6.2022
1.2.2017
Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2017
Detail dokumentu
Dátum 1.2.2017
Názov Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2017
1.1.2017
Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2017
Detail dokumentu
Dátum 1.1.2017
Názov Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2017
1.3.2016
Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2016
Detail dokumentu
Dátum 1.3.2016
Názov Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2016
1.2.2016
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016
Detail dokumentu
Dátum 1.2.2016
Názov Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016
1.1.2016
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016
Detail dokumentu
Dátum 1.1.2016
Názov Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016
1.3.2015
Dodatok č.1 k VZN č. 3/2015
Detail dokumentu
Dátum 1.3.2015
Názov Dodatok č.1 k VZN č. 3/2015
1.3.2015
Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2015
Detail dokumentu
Dátum 1.3.2015
Názov Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2015
1.2.2015
Všeobecne záväzné zariadenie č.2/2015
Detail dokumentu
Dátum 1.2.2015
Názov Všeobecne záväzné zariadenie č.2/2015
1.1.2015
Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2015
Detail dokumentu
Dátum 1.1.2015
Názov Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2015
1.3.2013
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2013
Detail dokumentu
Dátum 1.3.2013
Názov Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2013
1.2.2013
Dodatok č.7 k VZN č.2/2013
1.2.2013
Dodatok č.6 k VZN č.2/ 2013
Detail dokumentu
Dátum 1.2.2013
Názov Dodatok č.6 k VZN č.2/ 2013
1.2.2013
Dodatok č.5 k VZN č.2/2013
Detail dokumentu
Dátum 1.2.2013
Názov Dodatok č.5 k VZN č.2/2013