Úradná tabuľa
Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
20.2.2020
Dodatok č. 8, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Spišský Hrušov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.2.2020
Dátum zvesenia 20.3.2020
Názov Dodatok č. 8, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Spišský Hrušov
20.2.2020
Návrh - Dodatok č.8 k VZN č.2/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa MŠ a škol.zariadenia
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.2.2020
Dátum zvesenia 20.3.2020
Názov Návrh - Dodatok č.8 k VZN č.2/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa MŠ a škol.zariadenia
13.2.2020
VZN č. 1/2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.2.2020
Dátum zvesenia 15.3.2020
Názov VZN č. 1/2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
13.2.2020
Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie č. /2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.2.2020
Dátum zvesenia 13.3.2020
Názov Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie č. /2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ
4.1.2020
OZNAM
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.1.2020
Dátum zvesenia 4.2.2020
Názov OZNAM
Popis Vážení rodičia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že po zvážení všetkých okolností súvisiach s dodržiavaním epidemiologicko - hygienických opatrení v snahe zabrániť šíreniu ochorenia COVID-19, berúc do úvahy ochranu seniorov ako najzraniteľnejšiu skupinu obyvateľov z pohľadu komplikácií pri tomto ochorení sme po zasadnutí Krízového štábu obce prijali rozhodnutie, že prevádzku materskej školy a školskej jedálne v mesiaci jún neobnovíme. Ďakujeme, že sa správate zodpovedne. Spolu to zvládneme.
4.1.2020
Oznámenie o strategickomdokumente_Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie košického kraja na roky 2021-2027
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.1.2020
Dátum zvesenia 4.2.2020
Názov Oznámenie o strategickomdokumente_Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie košického kraja na roky 2021-2027
12.12.2019
Schválený rozpočet na roky 2020 - 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.12.2019
Dátum zvesenia 12.1.2020
Názov Schválený rozpočet na roky 2020 - 2022
26.11.2019
Návrh Rozpočtu na roky 2020 - 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 26.11.2019
Dátum zvesenia 26.12.2019
Názov Návrh Rozpočtu na roky 2020 - 2022
19.11.2019
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - Detské ihrisko pri MŠ Spišský Hrušov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.11.2019
Dátum zvesenia 19.12.2019
Názov Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - Detské ihrisko pri MŠ Spišský Hrušov
19.11.2019
Výzva na predkladanie ponúk zo dňa 19.11.2019: Detské ihrisko pri MŠ Spišský Hrušov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.11.2019
Dátum zvesenia 19.12.2019
Názov Výzva na predkladanie ponúk zo dňa 19.11.2019: Detské ihrisko pri MŠ Spišský Hrušov
19.11.2019
Výzva na predkladanie ponúk zo dňa 19.11.2019: Detské ihrisko pri MŠ Spišský Hrušov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.11.2019
Dátum zvesenia 19.12.2019
Názov Výzva na predkladanie ponúk zo dňa 19.11.2019: Detské ihrisko pri MŠ Spišský Hrušov
19.11.2019
Výzva na predkladanie ponúk zo dňa 19.11.2019: Detské ihrisko pri MŠ Spišský Hrušov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.11.2019
Dátum zvesenia 19.12.2019
Názov Výzva na predkladanie ponúk zo dňa 19.11.2019: Detské ihrisko pri MŠ Spišský Hrušov
13.11.2019
Oznámenie o zrušení VO - Detské ihrisko pri MŠ Spišský Hrušov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.11.2019
Dátum zvesenia 13.12.2019
Názov Oznámenie o zrušení VO - Detské ihrisko pri MŠ Spišský Hrušov
1.11.2019
Zverejnenie zámeru obce Spišský Hrušov - realizácia projektu centra integrovanej zdravotnej starostlivosti
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.11.2019
Dátum zvesenia 1.12.2019
Názov Zverejnenie zámeru obce Spišský Hrušov - realizácia projektu centra integrovanej zdravotnej starostlivosti
28.10.2019
Výzva na predkladanie ponúk - Detské ihrisko pri MŠ Spišský Hrušov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.10.2019
Dátum zvesenia 28.11.2019
Názov Výzva na predkladanie ponúk - Detské ihrisko pri MŠ Spišský Hrušov
28.10.2019
Výzva na predkladanie ponúk - Detské ihrisko pri MŠ Spišský Hrušov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.10.2019
Dátum zvesenia 28.11.2019
Názov Výzva na predkladanie ponúk - Detské ihrisko pri MŠ Spišský Hrušov
28.10.2019
Výzva na predkladanie ponúk - Detské ihrisko pri MŠ Spišský Hrušov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.10.2019
Dátum zvesenia 28.11.2019
Názov Výzva na predkladanie ponúk - Detské ihrisko pri MŠ Spišský Hrušov
18.9.2019
Verejná vyhláška
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.9.2019
Dátum zvesenia 18.10.2019
Názov Verejná vyhláška
9.9.2019
Oznámenie - otvorenie prevádzky MŠ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.9.2019
Dátum zvesenia 9.10.2019
Názov Oznámenie - otvorenie prevádzky MŠ
3.9.2019
Smernica č. 3/2019 o podrobnostiach podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 3.9.2019
Dátum zvesenia 3.10.2019
Názov Smernica č. 3/2019 o podrobnostiach podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov