Úradná tabuľa
Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
20.3.2020
opatrenia obce 1
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.3.2020
Dátum zvesenia 20.4.2020
Názov opatrenia obce 1
17.3.2020
Zámer prevodu majetku podľa § 9a ods. 8 písm.e) zákona č. 138_1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.3.2020
Dátum zvesenia 17.4.2020
Názov Zámer prevodu majetku podľa § 9a ods. 8 písm.e) zákona č. 138_1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p.
17.3.2020
Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.3.2020
Dátum zvesenia 17.4.2020
Názov Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
16.3.2020
Zmena a doplnenie opatrenia HH SR
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.3.2020
Dátum zvesenia 16.4.2020
Názov Zmena a doplnenie opatrenia HH SR
16.3.2020
OZNAM - stránkové dni OÚ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.3.2020
Dátum zvesenia 16.4.2020
Názov OZNAM - stránkové dni OÚ
15.3.2020
Opatrenie UVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.3.2020
Dátum zvesenia 15.4.2020
Názov Opatrenie UVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok
13.3.2020
Koronavírus - všeobecné preventívne infomácie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.3.2020
Dátum zvesenia 13.4.2020
Názov Koronavírus - všeobecné preventívne infomácie
13.3.2020
COVID 19 nariadenie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.3.2020
Dátum zvesenia 13.4.2020
Názov COVID 19 nariadenie
12.3.2020
Režimové opatrenia HH SR
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.3.2020
Dátum zvesenia 12.4.2020
Názov Režimové opatrenia HH SR
12.3.2020
Rozhodnutie HH SR karanténa_12032020
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.3.2020
Dátum zvesenia 12.4.2020
Názov Rozhodnutie HH SR karanténa_12032020
12.3.2020
Vyhlásenie mimoriadnej situácie na území SR
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.3.2020
Dátum zvesenia 12.4.2020
Názov Vyhlásenie mimoriadnej situácie na území SR
11.3.2020
OZNAM FARSKÉHO ÚRADU v Spišskom Hrušove
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.3.2020
Dátum zvesenia 11.4.2020
Názov OZNAM FARSKÉHO ÚRADU v Spišskom Hrušove
9.3.2020
Rozhodnutie - hromadné podujatia - verejná vyhláška
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.3.2020
Dátum zvesenia 9.4.2020
Názov Rozhodnutie - hromadné podujatia - verejná vyhláška
9.3.2020
Rozhodnutie - karanténa - verejná vyhláška
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.3.2020
Dátum zvesenia 9.4.2020
Názov Rozhodnutie - karanténa - verejná vyhláška
9.3.2020
Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.3.2020
Dátum zvesenia 9.4.2020
Názov Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe
6.3.2020
KORONAVÍRUS - informácie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.3.2020
Dátum zvesenia 6.4.2020
Názov KORONAVÍRUS - informácie
6.3.2020
KORONAVÍRUS - informácie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.3.2020
Dátum zvesenia 6.4.2020
Názov KORONAVÍRUS - informácie
6.3.2020
KORONAVÍRUS - informácie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.3.2020
Dátum zvesenia 6.4.2020
Názov KORONAVÍRUS - informácie
6.3.2020
KORONAVÍRUS - informácie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.3.2020
Dátum zvesenia 6.4.2020
Názov KORONAVÍRUS - informácie
6.3.2020
KORONAVÍRUS - informácie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.3.2020
Dátum zvesenia 6.4.2020
Názov KORONAVÍRUS - informácie