Stavebný úrad

Zodpovedný pracovník – Ing. Daniel Perháč

kontakt: 0910 458 456

e-mail: sphrusov.su@gmail.comStránkové hodiny:
 

Streda: 8:00-12:00 13:00-16:30 Spišský Hrušov č. 216, 053 63  Spišský Hrušov

Piatok: 7:30-13:00 Spišský Hrušov č. 216, 053 63  Spišský Hrušov

Obedňajšia prestávka 
Streda  12:00-12:30 
Piatok  12:00-12:30