Úradná tabuľa
Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
26.11.2019
Návrh Rozpočtu na roky 2020 - 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 26.11.2019
Dátum zvesenia 26.12.2019
Názov Návrh Rozpočtu na roky 2020 - 2022
19.11.2019
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - Detské ihrisko pri MŠ Spišský Hrušov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.11.2019
Dátum zvesenia 19.12.2019
Názov Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - Detské ihrisko pri MŠ Spišský Hrušov
19.11.2019
Výzva na predkladanie ponúk zo dňa 19.11.2019: Detské ihrisko pri MŠ Spišský Hrušov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.11.2019
Dátum zvesenia 19.12.2019
Názov Výzva na predkladanie ponúk zo dňa 19.11.2019: Detské ihrisko pri MŠ Spišský Hrušov
19.11.2019
Výzva na predkladanie ponúk zo dňa 19.11.2019: Detské ihrisko pri MŠ Spišský Hrušov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.11.2019
Dátum zvesenia 19.12.2019
Názov Výzva na predkladanie ponúk zo dňa 19.11.2019: Detské ihrisko pri MŠ Spišský Hrušov
19.11.2019
Výzva na predkladanie ponúk zo dňa 19.11.2019: Detské ihrisko pri MŠ Spišský Hrušov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.11.2019
Dátum zvesenia 19.12.2019
Názov Výzva na predkladanie ponúk zo dňa 19.11.2019: Detské ihrisko pri MŠ Spišský Hrušov
13.11.2019
Oznámenie o zrušení VO - Detské ihrisko pri MŠ Spišský Hrušov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.11.2019
Dátum zvesenia 13.12.2019
Názov Oznámenie o zrušení VO - Detské ihrisko pri MŠ Spišský Hrušov
1.11.2019
Zverejnenie zámeru obce Spišský Hrušov - realizácia projektu centra integrovanej zdravotnej starostlivosti
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.11.2019
Dátum zvesenia 1.12.2019
Názov Zverejnenie zámeru obce Spišský Hrušov - realizácia projektu centra integrovanej zdravotnej starostlivosti
28.10.2019
Výzva na predkladanie ponúk - Detské ihrisko pri MŠ Spišský Hrušov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.10.2019
Dátum zvesenia 28.11.2019
Názov Výzva na predkladanie ponúk - Detské ihrisko pri MŠ Spišský Hrušov
28.10.2019
Výzva na predkladanie ponúk - Detské ihrisko pri MŠ Spišský Hrušov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.10.2019
Dátum zvesenia 28.11.2019
Názov Výzva na predkladanie ponúk - Detské ihrisko pri MŠ Spišský Hrušov
28.10.2019
Výzva na predkladanie ponúk - Detské ihrisko pri MŠ Spišský Hrušov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.10.2019
Dátum zvesenia 28.11.2019
Názov Výzva na predkladanie ponúk - Detské ihrisko pri MŠ Spišský Hrušov
18.9.2019
Verejná vyhláška
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.9.2019
Dátum zvesenia 18.10.2019
Názov Verejná vyhláška
9.9.2019
Oznámenie - otvorenie prevádzky MŠ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.9.2019
Dátum zvesenia 9.10.2019
Názov Oznámenie - otvorenie prevádzky MŠ
3.9.2019
Smernica č. 3/2019 o podrobnostiach podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 3.9.2019
Dátum zvesenia 3.10.2019
Názov Smernica č. 3/2019 o podrobnostiach podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
23.8.2019
VZN č.1/2019 o určení výšky finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.8.2019
Dátum zvesenia 23.9.2019
Názov VZN č.1/2019 o určení výšky finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach
21.8.2019
Verejná vyhláška
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.8.2019
Dátum zvesenia 21.9.2019
Názov Verejná vyhláška
26.7.2019
Zámer obce prenajať majetok
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 26.7.2019
Dátum zvesenia 26.8.2019
Názov Zámer obce prenajať majetok
5.6.2019
Záverečný účet obce Spišský Hrušov 2018
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 5.6.2019
Dátum zvesenia 5.7.2019
Názov Záverečný účet obce Spišský Hrušov 2018
29.5.2019
Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na 2.pol. 2019
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.5.2019
Dátum zvesenia 29.6.2019
Názov Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na 2.pol. 2019
25.5.2019
Zápisnica OVK o výsledku hlasovania vo voľbách do Európskeho parlamentu v obci Spišský Hrušov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.5.2019
Dátum zvesenia 25.6.2019
Názov Zápisnica OVK o výsledku hlasovania vo voľbách do Európskeho parlamentu v obci Spišský Hrušov
30.3.2019
Zápisnica OVK z 2.kola voľby prezidenta SR v obci Spišský Hrušov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.3.2019
Dátum zvesenia 30.4.2019
Názov Zápisnica OVK z 2.kola voľby prezidenta SR v obci Spišský Hrušov