Úradná tabuľa
Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
28.1.2019
Usmernenie pri domácom chove ošípaných
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.1.2019
Dátum zvesenia 28.2.2019
Názov Usmernenie pri domácom chove ošípaných
28.1.2019
Usmernenie pri domácom chove ošípaných
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.1.2019
Dátum zvesenia 28.2.2019
Názov Usmernenie pri domácom chove ošípaných
10.11.2018
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Spišský Hrušov dňa 10.11.2018
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.11.2018
Dátum zvesenia 10.12.2018
Názov Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Spišský Hrušov dňa 10.11.2018
28.9.2018
Spoločnosť bývalých urbarialistov v Spišskom Hrušove, pozemkové spoločenstvo - pozvánka+dokumenty
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.9.2018
Dátum zvesenia 28.10.2018
Názov Spoločnosť bývalých urbarialistov v Spišskom Hrušove, pozemkové spoločenstvo - pozvánka+dokumenty
28.9.2018
Spoločnosť bývalých urbarialistov v Spišskom Hrušove, pozemkové spoločenstvo - pozvánka+dokumenty
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.9.2018
Dátum zvesenia 28.10.2018
Názov Spoločnosť bývalých urbarialistov v Spišskom Hrušove, pozemkové spoločenstvo - pozvánka+dokumenty
28.9.2018
Spoločnosť bývalých urbarialistov v Spišskom Hrušove, pozemkové spoločenstvo - pozvánka+dokumenty
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.9.2018
Dátum zvesenia 28.10.2018
Názov Spoločnosť bývalých urbarialistov v Spišskom Hrušove, pozemkové spoločenstvo - pozvánka+dokumenty
28.9.2018
Spoločnosť bývalých urbarialistov v Spišskom Hrušove, pozemkové spoločenstvo - pozvánka+dokumenty
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.9.2018
Dátum zvesenia 28.10.2018
Názov Spoločnosť bývalých urbarialistov v Spišskom Hrušove, pozemkové spoločenstvo - pozvánka+dokumenty
25.6.2018
Ambulantná pohotovostná služba
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.6.2018
Dátum zvesenia 25.7.2018
Názov Ambulantná pohotovostná služba
21.5.2018
Záverečný účet obce Spišský Hrušov za rok 2017
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.5.2018
Dátum zvesenia 21.6.2018
Názov Záverečný účet obce Spišský Hrušov za rok 2017
16.5.2018
Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na obdobie 2.polroku 2018
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.5.2018
Dátum zvesenia 16.6.2018
Názov Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na obdobie 2.polroku 2018
Prílohy
2913f_IMG k.pdf
2.5.2018
Oznamujeme občanom
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.5.2018
Dátum zvesenia 2.6.2018
Názov Oznamujeme občanom
Popis Oznamujeme občanom, že platby za daň z nehnuteľnosti, poplatok za komunálny odpad a stočné za rok 2018 začneme prijímať od 2. mája 2018 a to v stránkové dni, ktorými sú pondelok, streda a piatok. Rozhodnutia nebudeme doručovať, ale si ich prevezmete pri platení na obecnom úrade. Pri platbe na účet je taktiež potrebné prevziať si rozhodnutie na obecnom úrade.
5.2.2018
Oznámenie o zmene strategického dokumentu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 5.2.2018
Dátum zvesenia 5.3.2018
Názov Oznámenie o zmene strategického dokumentu
30.11.2017
Rozpočet 2018-2020
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.11.2017
Dátum zvesenia 30.12.2017
Názov Rozpočet 2018-2020
1.1.2014
PHSR_Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Spišský Hrušov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.1.2014
Dátum zvesenia 1.2.2014
Názov PHSR_Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Spišský Hrušov