Zmluvy
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Názov
Dodávateľ
Akcia
21.2.2024
Zmluva o prenájme reklamnej plochy
Brantner Nova, s.r.o.
Detail zmluvy 4/2024
Číslo zmluvy 4/2024
Dátum zverejnenia 21.2.2024
Dátum uzavretia 20.2.2024
Názov Zmluva o prenájme reklamnej plochy
Dodávateľ Brantner Nova, s.r.o.
IČO 31659641
Adresa Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
21.2.2024
DOHODA o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálny odpad a drobný stavebný odpad č. 1/2024
COOP Jednota Liptovský Mikuláš, SD
Detail zmluvy 008/2024
Číslo zmluvy 008/2024
Dátum zverejnenia 21.2.2024
Dátum uzavretia 4.1.2024
Názov DOHODA o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálny odpad a drobný stavebný odpad č. 1/2024
Dodávateľ COOP Jednota Liptovský Mikuláš, SD
IČO 168963
Adresa ul. 1.mája 54, Liptovský Mikuláš
9.2.2024
DOHODA o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálny odpad a drobný stavebný odpad č. 8/2024
BIO-plus, s.r.o.,
Detail zmluvy 007/2024
Číslo zmluvy 007/2024
Dátum zverejnenia 9.2.2024
Dátum uzavretia 4.1.2024
Názov DOHODA o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálny odpad a drobný stavebný odpad č. 8/2024
Dodávateľ BIO-plus, s.r.o.,
IČO 36183628
Adresa Spišský Hrušov 195, 053 63 Spišský Hrušov
1.2.2024
Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálny odpad a drobný stavebný odpad č. 9/2024
Slavomíra Dudjaková
Detail zmluvy 006/2024
Číslo zmluvy 006/2024
Dátum zverejnenia 1.2.2024
Dátum uzavretia 4.1.2024
Názov Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálny odpad a drobný stavebný odpad č. 9/2024
Dodávateľ Slavomíra Dudjaková
31.1.2024
Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálny odpad a drobný stavebný odpad č. 3/2024
Hostinec L+ F, Fiľová Anna
Detail zmluvy 005/2024
Číslo zmluvy 005/2024
Dátum zverejnenia 31.1.2024
Dátum uzavretia 4.1.2024
Názov Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálny odpad a drobný stavebný odpad č. 3/2024
Dodávateľ Hostinec L+ F, Fiľová Anna
IČO 43231896
Adresa Spišský Hrušov č. 165, 053 63 Spišský Hrušov
22.1.2024
DOHODA o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálny odpad a drobný stavebný odpad č. 10/2024
Átrium SNV, s.r.o.,
Detail zmluvy 004/2024
Číslo zmluvy 004/2024
Dátum zverejnenia 22.1.2024
Dátum uzavretia 4.1.2024
Názov DOHODA o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálny odpad a drobný stavebný odpad č. 10/2024
Dodávateľ Átrium SNV, s.r.o.,
IČO 36607487
Adresa J. Wolkera 2412/28, 052 05 Spišská Nová Ves
22.1.2024
DOHODA o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálny odpad a drobný stavebný odpad č. 5/2024
Penzion Sypanec
Detail zmluvy 003/2024
Číslo zmluvy 003/2024
Dátum zverejnenia 22.1.2024
Dátum uzavretia 4.1.2024
Názov DOHODA o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálny odpad a drobný stavebný odpad č. 5/2024
Dodávateľ Penzion Sypanec
IČO 10759751
Adresa 053 63 Spišský Hrušov č. 173
17.1.2024
Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Repro servis spol. s.r.o.
Detail zmluvy 002/2024
Číslo zmluvy 002/2024
Dátum zverejnenia 17.1.2024
Dátum uzavretia 4.1.2024
Názov Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Dodávateľ Repro servis spol. s.r.o.
IČO 31653227
Adresa Brezová 36, 052 01 Spišská Nová Ves
15.1.2024
Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Základná škola
Detail zmluvy 001/2024
Číslo zmluvy 001/2024
Dátum zverejnenia 15.1.2024
Dátum uzavretia 4.1.2024
Názov Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Dodávateľ Základná škola
Adresa Spišský Hrušov č. 264, 053 63 Spišský Hrušov
12.1.2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
Občianske združenie Koscilek MILOJ
Detail zmluvy 3/2024
Číslo zmluvy 3/2024
Dátum zverejnenia 12.1.2024
Dátum uzavretia 11.1.2024
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie
Dodávateľ Občianske združenie Koscilek MILOJ
IČO 53101561
Adresa Spišský Hrušov č.433, 053 63 Spišský Hrušov
12.1.2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
Obecný klub športovcov Spišský Hrušov
Detail zmluvy 2/2024
Číslo zmluvy 2/2024
Dátum zverejnenia 12.1.2024
Dátum uzavretia 11.1.2024
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie
Dodávateľ Obecný klub športovcov Spišský Hrušov
IČO 35517913
Adresa Spišský Hrušov 291, 053 63 Spišský Hrušov
9.1.2024
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
Východoslovenská energetika a.s.
Detail zmluvy 1/2024
Číslo zmluvy 1/2024
Dátum zverejnenia 9.1.2024
Dátum uzavretia 9.1.2024
Názov Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
IČO 44483767
Adresa Mlynská 31, 042 91 Košice
8.1.2024
Zmluva č. 9/2024 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Spišský Hrušov
Brantner Nova s.r.o.
Detail zmluvy 42/2023
Číslo zmluvy 42/2023
Dátum zverejnenia 8.1.2024
Dátum uzavretia 20.12.2023
Názov Zmluva č. 9/2024 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Spišský Hrušov
Dodávateľ Brantner Nova s.r.o.
IČO 31659641
Adresa Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
21.12.2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
ELKOS
Detail zmluvy 41/2023
Číslo zmluvy 41/2023
Dátum zverejnenia 21.12.2023
Dátum uzavretia 21.12.2023
Názov Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
Dodávateľ ELKOS
IČO 37857690
Adresa Párovská 44, 949 01 Nitra
21.12.2023
Dodatok č.2 k Zmluve o spolupráci
JM - Green s.r.o.
Detail zmluvy 40/2023
Číslo zmluvy 40/2023
Dátum zverejnenia 21.12.2023
Dátum uzavretia 19.12.2023
Názov Dodatok č.2 k Zmluve o spolupráci
Dodávateľ JM - Green s.r.o.
IČO 44603991
Adresa Krompachy, Námestie slobody 28, 053 42
18.12.2023
Súhrný návrh poistnej zmluvy
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.,
Detail zmluvy 39/2023
Číslo zmluvy 39/2023
Dátum zverejnenia 18.12.2023
Dátum uzavretia 13.12.2023
Názov Súhrný návrh poistnej zmluvy
Dodávateľ Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.,
IČO 00151700
Adresa Pribinova 19, 811 09 Bratislava
29.11.2023
Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec č. 01160/2023-PKZO-K40009/23.00
Slovenská republika zastúpená Slovenským pozemkovým fondom
Detail zmluvy 38/2023
Číslo zmluvy 38/2023
Dátum zverejnenia 29.11.2023
Dátum uzavretia 28.11.2023
Názov Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec č. 01160/2023-PKZO-K40009/23.00
Dodávateľ Slovenská republika zastúpená Slovenským pozemkovým fondom
IČO 17335345
Adresa Búdková 36, 817 15 Bratislava
21.11.2023
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Ministerstvo živonotného prostredia Slovenskej republiky
Detail zmluvy 37/2023
Číslo zmluvy 37/2023
Dátum zverejnenia 21.11.2023
Dátum uzavretia 20.11.2023
Názov Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Dodávateľ Ministerstvo živonotného prostredia Slovenskej republiky
IČO 42181810
Adresa Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
9.11.2023
Dodatok č. 1 k zmluve oposkytnutí dotácie zo dňa 26.4.2023
Občianske združenie Koscilek MILOJ
Detail zmluvy 36/2023
Číslo zmluvy 36/2023
Dátum zverejnenia 9.11.2023
Dátum uzavretia 8.11.2023
Názov Dodatok č. 1 k zmluve oposkytnutí dotácie zo dňa 26.4.2023
Dodávateľ Občianske združenie Koscilek MILOJ
IČO 53101561
Adresa Spišský Hrušov č.433, 053 63 Spišský Hrušov
27.10.2023
Darovacia zmluva
Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
Detail zmluvy 35/2023
Číslo zmluvy 35/2023
Dátum zverejnenia 27.10.2023
Dátum uzavretia 26.10.2023
Názov Darovacia zmluva
Dodávateľ Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
IČO 00151866
Adresa Pribinova 2, 812 72 Bratislava