Úradná tabuľa
Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
26.11.2022
Dodatok č.1 k VZN č.1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné odpady a kuchynské a reštauračné odpady
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 26.11.2022
Dátum zvesenia 13.12.2022
Názov Dodatok č.1 k VZN č.1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné odpady a kuchynské a reštauračné odpady
18.11.2022
Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ dňa 25.11.2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.11.2022
Dátum zvesenia 26.11.2022
Názov Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ dňa 25.11.2022
16.11.2022
Online katalóg kníh Obecnej knižnice Spišský Hrušov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.11.2022
Dátum zvesenia 30.11.2022
Názov Online katalóg kníh Obecnej knižnice Spišský Hrušov
Popis https://www.infogate.sk/kniznica/knsphr/katalog?fn=ResultFormChildEUFOL&
seo=knsphr-Zoznam-kn%C3%ADh
16.11.2022
Oznámenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre referendum 21.1.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.11.2022
Dátum zvesenia 25.11.2022
Názov Oznámenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre referendum 21.1.2023
10.11.2022
Oznámenie o určení volebného okrsku a volebnej miestnosti pre hlasovanie v referende v roku 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.11.2022
Dátum zvesenia 22.1.2023
Názov Oznámenie o určení volebného okrsku a volebnej miestnosti pre hlasovanie v referende v roku 2023
4.11.2022
Uverejnenie výsledkov volieb poslancov a starostu obce Spišský Hrušov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.11.2022
Dátum zvesenia 4.11.2022
Názov Uverejnenie výsledkov volieb poslancov a starostu obce Spišský Hrušov
4.11.2022
Uverejnenie výsledkov volieb poslancov a volieb predsedu KSK
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.11.2022
Dátum zvesenia 4.11.2022
Názov Uverejnenie výsledkov volieb poslancov a volieb predsedu KSK
3.11.2022
Oznam - Predaj vyradených kníh
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 3.11.2022
Dátum zvesenia 30.11.2022
Názov Oznam - Predaj vyradených kníh
Popis Oznam 
Obecná knižnica Spišský Hrušov ponúka na predaj vyradené knihy z knižničného fondu, ktoré sú uvedené v úbytkovom zozname( viď. príloha). Cena za jednu knihu je 0,30 €. V prípade záujmu si môžete knihy  kúpiť  a prevziať v obecnej knižnici. Kontakt: tel. č. 0911605674 alebo email: kniznica@spisskyhrusov.sk
31.10.2022
Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania v obci Spišský Hrušov 29.10.2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 31.10.2022
Dátum zvesenia 31.10.2022
Názov Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania v obci Spišský Hrušov 29.10.2022
30.10.2022
Zápisnica MVK o výsledku hlasovania v obci Spišský Hrušov do orgánov samosprávy obcí dňa 29.10.2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.10.2022
Dátum zvesenia 30.10.2022
Názov Zápisnica MVK o výsledku hlasovania v obci Spišský Hrušov do orgánov samosprávy obcí dňa 29.10.2022
27.10.2022
Obec Spišský Hrušov bude mať v najbližších dňoch umiestnenú nádobu určenú na vhadzovanie použitého jedlého kuchynského oleja z domácností, ktorá bude umiestnená v strede obce pri hlavnej ceste pri chodníku smerom na Cintorín.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.10.2022
Názov Obec Spišský Hrušov bude mať v najbližších dňoch umiestnenú nádobu určenú na vhadzovanie použitého jedlého kuchynského oleja z domácností, ktorá bude umiestnená v strede obce pri hlavnej ceste pri chodníku smerom na Cintorín.
Popis
Obec Spišský Hrušov bude mať v najbližších dňoch umiestnenú nádobu určenú na vhadzovanie použitého jedlého kuchynského oleja z domácností.

KDE bude umiestnená?
          v strede obce pri hlavnej ceste pri chodníku smerom na Cintorín. 
AKO vhadzovať?                    na veku nádoby je výrez určený na vhadzovanie plných plastových fliaš použitým kuchynským olejom.

Po naplnení nádoby bude na základe telefonického dohovoru alebo prostredníctvom emailu nádoba vyprázdená spoločnosťou BRANTNER NOVA, s. r. o. a odpad bude následne bezplatne odvezený na jeho spracovanie.
 
25.10.2022
Oznam - výpadok prímestskej autobusovej dopravy v v regiónoch Košice, Moldava nad Bodvou a Spišská Nová Ves v UTOROK 25.10.2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.10.2022
Dátum zvesenia 25.10.2022
Názov Oznam - výpadok prímestskej autobusovej dopravy v v regiónoch Košice, Moldava nad Bodvou a Spišská Nová Ves v UTOROK 25.10.2022
21.10.2022
Informácie pre voličov k špeciálnemu spôsobu hlasovania - COVID 19
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.10.2022
Dátum zvesenia 30.10.2022
Názov Informácie pre voličov k špeciálnemu spôsobu hlasovania - COVID 19
20.10.2022
Spoločnosť Brantner Nova - uskutoční dňa 24.10.2022 v našej obci výkup papiera a jedlého oleja v čase od 14:50 do 15:20 hod. pred obecným úradom
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.10.2022
Názov Spoločnosť Brantner Nova - uskutoční dňa 24.10.2022 v našej obci výkup papiera a jedlého oleja v čase od 14:50 do 15:20 hod. pred obecným úradom
20.10.2022
Oznam vlastníkom poľnohospodárskej pôdy - Spoločnosť Blaumont, s .r .o.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.10.2022
Názov Oznam vlastníkom poľnohospodárskej pôdy - Spoločnosť Blaumont, s .r .o.
19.10.2022
Miesta na umiestňovanie volebných plagátov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí - V zmysle Zákona o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.10.2022
Názov Miesta na umiestňovanie volebných plagátov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí - V zmysle Zákona o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení
17.10.2022
Pozvánka na zasadnutie ObZ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.10.2022
Dátum zvesenia 17.10.2022
Názov Pozvánka na zasadnutie ObZ
13.10.2022
Zvoz Elektroodpadu 19,10,2022 o 9:00 hodine
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.10.2022
Názov Zvoz Elektroodpadu 19,10,2022 o 9:00 hodine
4.10.2022
Uznesenie z 20. zasadnutia OZ v Spišskom Hrušove
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.10.2022
Dátum zvesenia 4.11.2022
Názov Uznesenie z 20. zasadnutia OZ v Spišskom Hrušove
4.10.2022
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Hrušove VYHLASUJE výberové konanie na obsadenie funkcie: „Hlavný kontrolór obce Spišský Hrušov“
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.10.2022
Dátum zvesenia 4.11.2022
Názov Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Hrušove VYHLASUJE výberové konanie na obsadenie funkcie: „Hlavný kontrolór obce Spišský Hrušov“