Úradná tabuľa
Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
24.11.2021
Prerušenie distribúcie elektriny 25. 11. 2021 a 26. 11. 2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 24.11.2021
Dátum zvesenia 24.11.2021
Názov Prerušenie distribúcie elektriny 25. 11. 2021 a 26. 11. 2021
24.11.2021
Aktuálna epidemiologická situácia - Okres Spišská Nová Ves
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 24.11.2021
Dátum zvesenia 24.11.2021
Názov Aktuálna epidemiologická situácia - Okres Spišská Nová Ves
Popis Aktuálna epidemiologická situácia - Okres Spišská Nová Ves 22. 11. 2021 - 28. 11. 2021 - čierná farba 
9.11.2021
Plán kontrolnej činnosti HK na 1.polrok 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.11.2021
Dátum zvesenia 24.11.2021
Názov Plán kontrolnej činnosti HK na 1.polrok 2022
8.11.2021
Oznámenie o strategickom dokumente_Obec Jamník
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.11.2021
Dátum zvesenia 22.11.2021
Názov Oznámenie o strategickom dokumente_Obec Jamník
Popis Obstarávateľ, Národné centrum environmentálne n.o., Nová ulica 355/4, 962 37  Kováčová, predložila Okresnému úradu Spišská Nová Ves,  odboru starostlivosti o životné prostredie na základe § 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvu na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) dňa 24.08.2021 oznámenie o strategickom dokumente „Obec Jamník – Nizkouhlíková stratégia 2030“.  Obec Spišský Hrušov oznamuje verejnosti, že oznámenie o strategickom dokumente „Obec Jamník – Nizkouhlíková stratégia 2030“ je zverejnené na webovom sídle MŽP SR (viď príloha).
8.11.2021
Oznámenie o strategickom dokumente_Obec Hincovce
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.11.2021
Dátum zvesenia 22.11.2021
Názov Oznámenie o strategickom dokumente_Obec Hincovce
Popis Obstarávateľ, Národné centrum environmentálne n.o., Nová ulica 355/4, 962 37  Kováčová, predložila Okresnému úradu Spišská Nová Ves,  odboru starostlivosti o životné prostredie na základe § 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvu na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) dňa 26.10.2021 oznámenie o strategickom dokumente „Obec Hincovce – Nizkouhlíková stratégia 2030“. 
Obec Spišský Hrušov oznamuje verejnosti, že oznámenie o strategickom dokumente „Obec Hincovce – Nizkouhlíková stratégia 2030“ je zverejnené na webovom sídle MŽP SR (viď príloha).
4.11.2021
Správa o hodnotení strategického dokumentu KSK
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.11.2021
Dátum zvesenia 25.11.2021
Názov Správa o hodnotení strategického dokumentu KSK
4.11.2021
Zatvorenie OcÚ pre verejnosť - z dôvodu súčasnej epidemickej situácie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.11.2021
Dátum zvesenia 4.11.2021
Názov Zatvorenie OcÚ pre verejnosť - z dôvodu súčasnej epidemickej situácie
4.11.2021
Aktuálna epidemiologická situácia - Okres Spišská Nová Ves
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.11.2021
Názov Aktuálna epidemiologická situácia - Okres Spišská Nová Ves
28.10.2021
Cenník poplatkov za hrobové miesta
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.10.2021
Dátum zvesenia 28.11.2021
Názov Cenník poplatkov za hrobové miesta
21.10.2021
Oznámenie o strategickom dokumente
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.10.2021
Dátum zvesenia 4.11.2021
Názov Oznámenie o strategickom dokumente
Popis Obstarávateľ, Slovenská ekologická agentúra n.o., Jesenského 3630, 960 01 Zvolen, predložila Okresnému úradu Spišská Nová Ves,  odboru starostlivosti o životné prostredie na základe § 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvu na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) dňa 15.10.2021 oznámenie o strategickom dokumente „Obec Spišský Hrušov – Nizkouhlíková stratégia 2030“. 
Obec Spišský Hrušov oznamuje verejnosti, že oznámenie o strategickom dokumente „Obec Spišský Hrušov – Nizkouhlíková stratégia 2030“ je zverejnené na webovom sídle MŽP SR (viď príloha).
11.10.2021
Zber elektroodpadu - 13.10.2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.10.2021
Názov Zber elektroodpadu - 13.10.2021
11.10.2021
Prerušenie distribúcie elektriny 9. 11. 2021, 11. 11. 2021 af 12. 11. 2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.10.2021
Názov Prerušenie distribúcie elektriny 9. 11. 2021, 11. 11. 2021 af 12. 11. 2021
11.10.2021
Prerušenie distribúcie elektriny 5. 11. 2021 a 8. 11. 2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.10.2021
Názov Prerušenie distribúcie elektriny 5. 11. 2021 a 8. 11. 2021
5.10.2021
Prerušenie distribúcie elektriny
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 5.10.2021
Názov Prerušenie distribúcie elektriny
21.9.2021
Zámer predaja pozemkov vo vlastníctve obce
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.9.2021
Názov Zámer predaja pozemkov vo vlastníctve obce
14.9.2021
Blaumont, s. r. o. - oznam vlastníkom poľnohospodárskej pôdy
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.9.2021
Dátum zvesenia 14.9.2021
Názov Blaumont, s. r. o. - oznam vlastníkom poľnohospodárskej pôdy
13.9.2021
Výzva na predloženie cenovej ponuky pre potreby prieskomu trhu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.9.2021
Dátum zvesenia 13.9.2021
Názov Výzva na predloženie cenovej ponuky pre potreby prieskomu trhu
Popis Výzva na predloženie cenovej ponuky pre potreby prieskomu trhu - určenie dodávateľa predmetu obstarávania | Vypracovanie účelového energetického auditu pre budovy s cieľom zhodnotenia využitia ich potenciálu pre zavedenie energetických služieb v obci Spišský Hrušov
13.9.2021
Pozvánka na zasadnutie ObZ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.9.2021
Dátum zvesenia 13.9.2021
Názov Pozvánka na zasadnutie ObZ
23.8.2021
Dňa 27. 08. 2021 bude zatvorený Obecný úrad
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.8.2021
Dátum zvesenia 23.8.2021
Názov Dňa 27. 08. 2021 bude zatvorený Obecný úrad
11.8.2021
Zverejnenie zámeru
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.8.2021
Dátum zvesenia 11.8.2021
Názov Zverejnenie zámeru