Úradná tabuľa
Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
15.2.2023
Voľné pracovné miesta v ZŠ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.2.2023
Dátum zvesenia 31.5.2023
Názov Voľné pracovné miesta v ZŠ
17.1.2023
Dodatok č. 1 k VZN č.1/2019 o určení finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Spišský Hrušov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.1.2023
Dátum zvesenia 2.2.2023
Názov Dodatok č. 1 k VZN č.1/2019 o určení finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Spišský Hrušov
16.1.2023
Žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania - referendum 21.1.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.1.2023
Dátum zvesenia 21.1.2023
Názov Žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania - referendum 21.1.2023
10.1.2023
Pozvánka na zasadnutie ObZ 16.1.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.1.2023
Dátum zvesenia 17.1.2023
Názov Pozvánka na zasadnutie ObZ 16.1.2023
5.1.2023
Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na I. polrok 2023 - návrh
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 5.1.2023
Dátum zvesenia 20.1.2023
Názov Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na I. polrok 2023 - návrh
4.1.2023
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - upovedomenie o začatí konania "Most M3671 cez potok Lodina za obcou Spišský Hrušov"
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.1.2023
Dátum zvesenia 16.1.2023
Názov Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - upovedomenie o začatí konania "Most M3671 cez potok Lodina za obcou Spišský Hrušov"
29.12.2022
Návrh-Dodatok č.1 k VZN č.1/2019 o určení finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach v obci Spišský Hrušov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.12.2022
Dátum zvesenia 16.1.2023
Názov Návrh-Dodatok č.1 k VZN č.1/2019 o určení finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach v obci Spišský Hrušov
28.12.2022
Privítanie Nového roka 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.12.2022
Dátum zvesenia 1.1.2023
Názov Privítanie Nového roka 2023
20.12.2022
Oznam ZŠ Spišský Hrušov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.12.2022
Dátum zvesenia 9.1.2023
Názov Oznam ZŠ Spišský Hrušov
Popis Oznam ZŠ Spišský Hrušov: 
🎄📌Chrípkové prázdniny📌🎄
Oznamujeme rodičom a žiakom ZŠ v Spišskom Hrušove, že z dôvodu vysokej chorobnosti sa po konzultácii s RÚVZ v Spišskej Novej Vsi a po dohode so zriaďovateľom prerušuje prezenčné vyučovanie vo všetkých ročníkoch ZŠ od 20.12. – 22.12.2022
V uvedenom termíne nebude pracovať ani školský klub detí a školská jedáleň. Vyučovanie sa znova obnoví po skončení vianočných prázdninách dňa 9.1.2023.
Mgr. M. Bilpuchová
riaditeľka ZŠ
19.12.2022
Oznam MŠ Spišský Hrušov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.12.2022
Dátum zvesenia 23.1.2023
Názov Oznam MŠ Spišský Hrušov
Popis Oznam MŠ Spišský Hrušov: 
Riaditeľstvo Materskej školy v Spišskom Hrušove,  oznamuje že prevádzka MŠ a ŠJ bude od 20.12.2022 prerušená z dôvodu vysokej chorobnosti- respiračných ochorení.  
Preto prosíme rodičov,  aby si zajtra v čase od 7:00 do 15:00 hod. prišli vyzdvihnúť posteľné prádlo.  

Prevádzka MŠ a ŠJ sa obnoví dňa 9.1.2023 po vianočných prázdninách.  
Prajeme Vám všetko, 
čo radosť prebudí.  
Prajeme Vám lásku, 
lebo spája ľudí. 
Nech sa Váš stromček 
šťastím ligoce.
Prajeme Vám všetkým 
prekrásne Vianoce. 

Kolektív MŠ
15.12.2022
Dodatok č.1 k VZN č.1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné odpady a kuchynské a reštauračné odpady
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.12.2022
Dátum zvesenia 2.1.2023
Názov Dodatok č.1 k VZN č.1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné odpady a kuchynské a reštauračné odpady
13.12.2022
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Jozef Krempaský
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.12.2022
Dátum zvesenia 29.12.2022
Názov Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Jozef Krempaský
12.12.2022
Vianočná besiedka v Obecnej knižnici Spišský Hrušov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.12.2022
Dátum zvesenia 23.12.2022
Názov Vianočná besiedka v Obecnej knižnici Spišský Hrušov
12.12.2022
Regionálna značka na Spiši
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.12.2022
Dátum zvesenia 31.12.2022
Názov Regionálna značka na Spiši
9.12.2022
Vianočný koncert v Letohrádku Dardanely
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.12.2022
Dátum zvesenia 19.12.2022
Názov Vianočný koncert v Letohrádku Dardanely
9.12.2022
Separovanie odpadu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.12.2022
Dátum zvesenia 31.12.2022
Názov Separovanie odpadu
8.12.2022
Pozvánka na zasadnutie ObZ dňa 12.12.2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.12.2022
Dátum zvesenia 13.12.2022
Názov Pozvánka na zasadnutie ObZ dňa 12.12.2022
8.12.2022
Inflačná pomoc II - ako o ňu požiadať a kto má na ňu nárok
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.12.2022
Dátum zvesenia 31.12.2022
Názov Inflačná pomoc II - ako o ňu požiadať a kto má na ňu nárok
Popis

Dňom 29.10.2022 nadobudlo účinnosť Nariadenie vlády SR č. 353/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie vlády SR č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie“).

Cieľom novely nariadenia je finančne prispieť najzraniteľnejším skupinám osôb na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod. Nariadenie je súčasťou inflačnej pomoci a je jedným z nástrojov na zmiernenie následkov vysokej inflácie.                                              

Suma jednorazovej dotácie je vo výške 100 Eur. Viac inormácií nájdete v prílohe.

2.12.2022
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.12.2022
Názov Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
2.12.2022
Rozhodnutie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.12.2022
Dátum zvesenia 2.12.2022
Názov Rozhodnutie