Úradná tabuľa
Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
18.2.2021
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje stavebné povolenie podľa §69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.2.2021
Dátum zvesenia 18.2.2021
Názov Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje stavebné povolenie podľa §69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
8.2.2021
Zverejnenie zámeru zámeny pozemkov medzi obcou Spišský Hrušov a KSK
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.2.2021
Dátum zvesenia 8.2.2021
Názov Zverejnenie zámeru zámeny pozemkov medzi obcou Spišský Hrušov a KSK
4.2.2021
Pozvánka na zasadnutie ObZ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.2.2021
Dátum zvesenia 4.2.2021
Názov Pozvánka na zasadnutie ObZ
1.2.2021
Oznámenie o zániku mandátu poslanca a nastúpení náhradníka
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.2.2021
Dátum zvesenia 1.2.2021
Názov Oznámenie o zániku mandátu poslanca a nastúpení náhradníka
22.1.2021
Oznam o prerušení prevádzky MŠ a ŠJ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.1.2021
Dátum zvesenia 22.1.2021
Názov Oznam o prerušení prevádzky MŠ a ŠJ
21.1.2021
Prerušenie distribúcie elektriny_časť Lenkava
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.1.2021
Dátum zvesenia 21.1.2021
Názov Prerušenie distribúcie elektriny_časť Lenkava
21.1.2021
SKRÍNINGOVÉ TESTOVANIE OBYVATEĽSTVA - základné informácie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.1.2021
Dátum zvesenia 21.1.2021
Názov SKRÍNINGOVÉ TESTOVANIE OBYVATEĽSTVA - základné informácie
19.1.2021
Oznam o prerušení distribúcie elektriny
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.1.2021
Dátum zvesenia 19.1.2021
Názov Oznam o prerušení distribúcie elektriny
19.1.2021
Oznam o prerušení distribúcie elektriny
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.1.2021
Dátum zvesenia 19.1.2021
Názov Oznam o prerušení distribúcie elektriny
15.1.2021
OZNAM
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.1.2021
Dátum zvesenia 15.1.2021
Názov OZNAM
14.1.2021
Verejná vyhláška
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.1.2021
Dátum zvesenia 14.1.2021
Názov Verejná vyhláška
12.1.2021
OZNAM
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.1.2021
Dátum zvesenia 12.1.2021
Názov OZNAM
11.1.2021
Pozvánka na zasadnutie ObZ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.1.2021
Dátum zvesenia 11.1.2021
Názov Pozvánka na zasadnutie ObZ
8.1.2021
Informácia o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.1.2021
Dátum zvesenia 8.1.2021
Názov Informácia o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca
7.1.2021
Oznám o preuršení prevádzky MŠ a ŠJ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.1.2021
Dátum zvesenia 7.1.2021
Názov Oznám o preuršení prevádzky MŠ a ŠJ
7.1.2021
Oznámenie o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.1.2021
Dátum zvesenia 7.1.2021
Názov Oznámenie o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka
1.12.2020
Návrh Dodatku č. 9 k VZN č. 2/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Spišský Hrušov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.12.2020
Dátum zvesenia 1.1.2021
Názov Návrh Dodatku č. 9 k VZN č. 2/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Spišský Hrušov
1.12.2020
Návrh Rozpočtu obce 2021-2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.12.2020
Dátum zvesenia 1.1.2021
Názov Návrh Rozpočtu obce 2021-2023
30.11.2020
Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Spišský Hrušov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.11.2020
Dátum zvesenia 30.12.2020
Názov Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Spišský Hrušov
30.11.2020
Návrh VZN o o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné odpady a kuchynské a reštauračné odpady
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.11.2020
Dátum zvesenia 30.12.2020
Názov Návrh VZN o o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné odpady a kuchynské a reštauračné odpady
Táto stránka používa cookies

Táto stránka používa súbory cookie. Tieto nevyhnutné technické cookie, zabezpečujú správne zobrazenie stránky v prehliadači.

Rozumiem Vedieť viac