VZN-KSK
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
19.8.2023
Dátum zvesenia 4.8.2023
Detail dokumentu
Dátum 19.8.2023
Názov Dátum zvesenia 4.8.2023
Popis VZN Košického samosprávneho kraja z 26. júna 2023, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky č. 5/2022 záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj
20.1.2023
Dátum zvesenia 05.02.2023 VZN-KSK- 02/2022
Detail dokumentu
Dátum 20.1.2023
Názov Dátum zvesenia 05.02.2023 VZN-KSK- 02/2022
20.1.2023
Dátum zvesenia 05.02.2023 VZN - KSK 1/2022
Detail dokumentu
Dátum 20.1.2023
Názov Dátum zvesenia 05.02.2023 VZN - KSK 1/2022