Zmluvy
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Názov
Dodávateľ
Akcia
13.2.2013
Zmluva Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke vody
Mária Švačová
Detail zmluvy V79/2012
Číslo zmluvy V79/2012
Dátum zverejnenia 13.2.2013
Dátum uzavretia 14.5.2012
Názov Zmluva Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke vody
Suma 0,00 €
Typ zmluva
Dodávateľ Mária Švačová
Adresa Spišský Hrušov 257,05363 Spišský Hrušov
13.2.2013
Zmluva Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke vody
Anna Džačovská
Detail zmluvy V77/2012
Číslo zmluvy V77/2012
Dátum zverejnenia 13.2.2013
Dátum uzavretia 14.5.2012
Názov Zmluva Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke vody
Suma 0,00 €
Typ zmluva
Dodávateľ Anna Džačovská
Adresa Spišský Hrušov 253,05363 Spišský Hrušov
13.2.2013
Zmluva Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke vody
Valent Mikolaj
Detail zmluvy V75/2012
Číslo zmluvy V75/2012
Dátum zverejnenia 13.2.2013
Dátum uzavretia 14.5.2012
Názov Zmluva Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke vody
Suma 0,00 €
Typ zmluva
Dodávateľ Valent Mikolaj
Adresa Spišský Hrušov 249,05363 Spišský Hrušov
13.2.2013
Zmluva Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke vody
Mariana Genčúrová
Detail zmluvy V134/2012
Číslo zmluvy V134/2012
Dátum zverejnenia 13.2.2013
Dátum uzavretia 14.5.2012
Názov Zmluva Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke vody
Suma 0,00 €
Typ zmluva
Dodávateľ Mariana Genčúrová
Adresa Spišský Hrušov 248,05363 Spišský Hrušov
13.2.2013
Zmluva Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke vody
Katarína Gurčíková
Detail zmluvy V74/2012
Číslo zmluvy V74/2012
Dátum zverejnenia 13.2.2013
Dátum uzavretia 14.5.2012
Názov Zmluva Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke vody
Suma 0,00 €
Typ zmluva
Dodávateľ Katarína Gurčíková
Adresa Spišský Hrušov 248,05363 Spišský Hrušov
13.2.2013
Zmluva Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke vody
Vincent Mizenčík
Detail zmluvy V73/2012
Číslo zmluvy V73/2012
Dátum zverejnenia 13.2.2013
Dátum uzavretia 14.5.2012
Názov Zmluva Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke vody
Suma 0,00 €
Typ zmluva
Dodávateľ Vincent Mizenčík
Adresa Spišský Hrušov 245,05363 Spišský Hrušov
13.2.2013
Zmluva Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke vody
Vincent Kočiš
Detail zmluvy V70/2012
Číslo zmluvy V70/2012
Dátum zverejnenia 13.2.2013
Dátum uzavretia 14.5.2012
Názov Zmluva Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke vody
Suma 0,00 €
Typ zmluva
Dodávateľ Vincent Kočiš
Adresa Spišský Hrušov 224,05363 Spišský Hrušov
8.2.2013
Obchodné podmienky k Dodatku k Zmluve o dodávke plynu Obchodné podmienky pre odberateľov plynu Malé podnikanie
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Detail zmluvy Obchodné podmienky
Číslo zmluvy Obchodné podmienky
Dátum zverejnenia 8.2.2013
Dátum uzavretia 21.1.2013
Názov Obchodné podmienky k Dodatku k Zmluve o dodávke plynu Obchodné podmienky pre odberateľov plynu Malé podnikanie
Suma 0,00 €
Typ zmluva
Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
IČO 35815256
Adresa Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratisalva 1
8.2.2013
Dododatok č.14 k Zmluve o zbere,odvoze a zneškodňovaní KO Zber, odvoz a zneškodnenie KO
Brantner Nova, s.r.o.
Detail zmluvy Dodatok č.14
Číslo zmluvy Dodatok č.14
Dátum zverejnenia 8.2.2013
Dátum uzavretia 28.11.2012
Názov Dododatok č.14 k Zmluve o zbere,odvoze a zneškodňovaní KO Zber, odvoz a zneškodnenie KO
Suma 0,00 €
Typ zmluva
Dodávateľ Brantner Nova, s.r.o.
IČO 31659641
Adresa Sadová 13,052 01 Spišská Nová Ves
7.2.2013
Nájomná zmluva č. 640 Nájomná zmuluva za účelom užívanie hrobového miesta
Hrobáková Katerína
Detail zmluvy NZ č. 640
Číslo zmluvy NZ č. 640
Dátum zverejnenia 7.2.2013
Dátum uzavretia 15.12.2012
Názov Nájomná zmluva č. 640 Nájomná zmuluva za účelom užívanie hrobového miesta
Suma 24,90 €
Typ zmluva
Dodávateľ Hrobáková Katerína
Adresa Spišský Hrušov 164,05363 Spišský Hrušov
2.1.2013
Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálny odpad a drobný stavebný odpad Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu
BIO - plus s.r.o.
Detail zmluvy č. 1/2013
Číslo zmluvy č. 1/2013
Dátum zverejnenia 2.1.2013
Dátum uzavretia 2.1.2013
Názov Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálny odpad a drobný stavebný odpad Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu
Suma 0,00 €
Typ zmluva
Dodávateľ BIO - plus s.r.o.
IČO 36183628
Adresa Spišský Hrušov 195,053 63 Spišský Hrušov
2.1.2013
Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálny odpad a drobný stavebný odpad Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu
COOP JEDNOTA Liptovský Mikuláš
Detail zmluvy č1/2013
Číslo zmluvy č1/2013
Dátum zverejnenia 2.1.2013
Dátum uzavretia 2.1.2013
Názov Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálny odpad a drobný stavebný odpad Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu
Suma 0,00 €
Typ zmluva
Dodávateľ COOP JEDNOTA Liptovský Mikuláš
IČO 168963
Adresa spotrebné družstvo, divizia SNV,052 01 Spišská Nová Ves
2.1.2013
Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálny odpad a drobný stavebný odpad Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu
Ing. Marianom Šefčíkom
Detail zmluvy č 1/2013
Číslo zmluvy č 1/2013
Dátum zverejnenia 2.1.2013
Dátum uzavretia 2.1.2013
Názov Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálny odpad a drobný stavebný odpad Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu
Suma 0,00 €
Typ zmluva
Dodávateľ Ing. Marianom Šefčíkom
Adresa Spišský Hrušov 158,05363 Spišský Hrušov
19.11.2012
Dodatok č.1 K Zmluve o dielo č.1/032009 Vypracovanie PD v rozsahu pre realizáciu stavby "Obnova materskej škôlky"
Ing. Miroslava Kasaničová - ATELIÉR MK
Detail zmluvy Dodatok č.1
Číslo zmluvy Dodatok č.1
Dátum zverejnenia 19.11.2012
Dátum uzavretia 17.9.2012
Názov Dodatok č.1 K Zmluve o dielo č.1/032009 Vypracovanie PD v rozsahu pre realizáciu stavby "Obnova materskej škôlky"
Suma 4 320,00 €
Typ zmluva
Dodávateľ Ing. Miroslava Kasaničová - ATELIÉR MK
IČO 40123758
Adresa Hrnčiarska 10,066 01 Humenné
19.11.2012
Zmluva o poskytnutí finančých prostriedkov podľa § 51 Občianskeho zákonníka Poskytnutie fin.prostriedkov na opravu a údržbu kostola sv.Kataríny Alexandrijskej v obci Spišský Hrušov
Rímsko-katolícka cirkev
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 19.11.2012
Dátum uzavretia 25.10.2012
Názov Zmluva o poskytnutí finančých prostriedkov podľa § 51 Občianskeho zákonníka Poskytnutie fin.prostriedkov na opravu a údržbu kostola sv.Kataríny Alexandrijskej v obci Spišský Hrušov
Suma 800,00 €
Typ zmluva
Dodávateľ Rímsko-katolícka cirkev
IČO 31966501
Adresa Spišský Hrušov 213,053 63 Spišský Hrušov
17.9.2012
Nájomná zmluva č. 103 Nájomné za využívanie hrobového miesta
Jozef Bendík
Detail zmluvy NZ č. 699
Číslo zmluvy NZ č. 699
Dátum zverejnenia 17.9.2012
Dátum uzavretia 17.9.2012
Názov Nájomná zmluva č. 103 Nájomné za využívanie hrobového miesta
Suma 0,00 €
Typ zmluva
Dodávateľ Jozef Bendík
Adresa č. 103,053 63 Spišský Hrušov