Zmluvy
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Názov
Dodávateľ
Akcia
15.1.2024
Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Základná škola
Detail zmluvy 001/2024
Číslo zmluvy 001/2024
Dátum zverejnenia 15.1.2024
Dátum uzavretia 4.1.2024
Názov Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Dodávateľ Základná škola
Adresa Spišský Hrušov č. 264, 053 63 Spišský Hrušov
12.1.2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
Občianske združenie Koscilek MILOJ
Detail zmluvy 3/2024
Číslo zmluvy 3/2024
Dátum zverejnenia 12.1.2024
Dátum uzavretia 11.1.2024
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie
Dodávateľ Občianske združenie Koscilek MILOJ
IČO 53101561
Adresa Spišský Hrušov č.433, 053 63 Spišský Hrušov
12.1.2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
Obecný klub športovcov Spišský Hrušov
Detail zmluvy 2/2024
Číslo zmluvy 2/2024
Dátum zverejnenia 12.1.2024
Dátum uzavretia 11.1.2024
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie
Dodávateľ Obecný klub športovcov Spišský Hrušov
IČO 35517913
Adresa Spišský Hrušov 291, 053 63 Spišský Hrušov
9.1.2024
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
Východoslovenská energetika a.s.
Detail zmluvy 1/2024
Číslo zmluvy 1/2024
Dátum zverejnenia 9.1.2024
Dátum uzavretia 9.1.2024
Názov Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
IČO 44483767
Adresa Mlynská 31, 042 91 Košice
8.1.2024
Zmluva č. 9/2024 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Spišský Hrušov
Brantner Nova s.r.o.
Detail zmluvy 42/2023
Číslo zmluvy 42/2023
Dátum zverejnenia 8.1.2024
Dátum uzavretia 20.12.2023
Názov Zmluva č. 9/2024 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Spišský Hrušov
Dodávateľ Brantner Nova s.r.o.
IČO 31659641
Adresa Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
21.12.2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
ELKOS
Detail zmluvy 41/2023
Číslo zmluvy 41/2023
Dátum zverejnenia 21.12.2023
Dátum uzavretia 21.12.2023
Názov Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
Dodávateľ ELKOS
IČO 37857690
Adresa Párovská 44, 949 01 Nitra
21.12.2023
Dodatok č.2 k Zmluve o spolupráci
JM - Green s.r.o.
Detail zmluvy 40/2023
Číslo zmluvy 40/2023
Dátum zverejnenia 21.12.2023
Dátum uzavretia 19.12.2023
Názov Dodatok č.2 k Zmluve o spolupráci
Dodávateľ JM - Green s.r.o.
IČO 44603991
Adresa Krompachy, Námestie slobody 28, 053 42
18.12.2023
Súhrný návrh poistnej zmluvy
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.,
Detail zmluvy 39/2023
Číslo zmluvy 39/2023
Dátum zverejnenia 18.12.2023
Dátum uzavretia 13.12.2023
Názov Súhrný návrh poistnej zmluvy
Dodávateľ Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.,
IČO 00151700
Adresa Pribinova 19, 811 09 Bratislava
29.11.2023
Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec č. 01160/2023-PKZO-K40009/23.00
Slovenská republika zastúpená Slovenským pozemkovým fondom
Detail zmluvy 38/2023
Číslo zmluvy 38/2023
Dátum zverejnenia 29.11.2023
Dátum uzavretia 28.11.2023
Názov Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec č. 01160/2023-PKZO-K40009/23.00
Dodávateľ Slovenská republika zastúpená Slovenským pozemkovým fondom
IČO 17335345
Adresa Búdková 36, 817 15 Bratislava
21.11.2023
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Ministerstvo živonotného prostredia Slovenskej republiky
Detail zmluvy 37/2023
Číslo zmluvy 37/2023
Dátum zverejnenia 21.11.2023
Dátum uzavretia 20.11.2023
Názov Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Dodávateľ Ministerstvo živonotného prostredia Slovenskej republiky
IČO 42181810
Adresa Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
9.11.2023
Dodatok č. 1 k zmluve oposkytnutí dotácie zo dňa 26.4.2023
Občianske združenie Koscilek MILOJ
Detail zmluvy 36/2023
Číslo zmluvy 36/2023
Dátum zverejnenia 9.11.2023
Dátum uzavretia 8.11.2023
Názov Dodatok č. 1 k zmluve oposkytnutí dotácie zo dňa 26.4.2023
Dodávateľ Občianske združenie Koscilek MILOJ
IČO 53101561
Adresa Spišský Hrušov č.433, 053 63 Spišský Hrušov
27.10.2023
Darovacia zmluva
Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
Detail zmluvy 35/2023
Číslo zmluvy 35/2023
Dátum zverejnenia 27.10.2023
Dátum uzavretia 26.10.2023
Názov Darovacia zmluva
Dodávateľ Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
IČO 00151866
Adresa Pribinova 2, 812 72 Bratislava
27.10.2023
Dohoda č. 23/44/010/20
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
Detail zmluvy 34/2023
Číslo zmluvy 34/2023
Dátum zverejnenia 27.10.2023
Dátum uzavretia 27.10.2023
Názov Dohoda č. 23/44/010/20
Dodávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
IČO 30794536
Adresa Odborárov 53, 052 21 Spišská Nová Ves
27.10.2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie
Centrum voľného času pri Gymnáziu Javorová 16 Spišská Nová Ves
Detail zmluvy 33/2023
Číslo zmluvy 33/2023
Dátum zverejnenia 27.10.2023
Dátum uzavretia 26.10.2023
Názov Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie
Dodávateľ Centrum voľného času pri Gymnáziu Javorová 16 Spišská Nová Ves
IČO 17151589
Adresa Javorová 16, 052 01 Spišská Nová Ves
25.10.2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie
Základná škola
Detail zmluvy 32/2023
Číslo zmluvy 32/2023
Dátum zverejnenia 25.10.2023
Dátum uzavretia 25.10.2023
Názov Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie
Dodávateľ Základná škola
IČO 35541385
Adresa Komenského 3, 053 11 Smižany
9.10.2023
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
Generali Poisťovňa
Detail zmluvy 31/2023
Číslo zmluvy 31/2023
Dátum zverejnenia 9.10.2023
Dátum uzavretia 9.10.2023
Názov Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
Dodávateľ Generali Poisťovňa
IČO 54228573
Adresa Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
2.10.2023
Poistná zmluva
Generali Poisťovňa
Detail zmluvy 30/2023
Číslo zmluvy 30/2023
Dátum zverejnenia 2.10.2023
Dátum uzavretia 28.9.2023
Názov Poistná zmluva
Dodávateľ Generali Poisťovňa
IČO 54228573
Adresa Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
7.9.2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20202155
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Detail zmluvy 29/2023
Číslo zmluvy 29/2023
Dátum zverejnenia 7.9.2023
Dátum uzavretia 28.8.2023
Názov Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20202155
Dodávateľ Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
IČO 42156424
Adresa Kollárová 8, 917 02 Trnava
7.9.2023
Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu č. RA-SNCA/20202154
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Detail zmluvy 28/2023
Číslo zmluvy 28/2023
Dátum zverejnenia 7.9.2023
Dátum uzavretia 28.8.2023
Názov Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu č. RA-SNCA/20202154
Dodávateľ Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
IČO 42156424
Adresa Kollárová 8, 917 02 Trnava
11.8.2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
Obecný klub športovcov Spišský Hrušov
Detail zmluvy 27/2023
Číslo zmluvy 27/2023
Dátum zverejnenia 11.8.2023
Dátum uzavretia 11.8.2023
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie
Dodávateľ Obecný klub športovcov Spišský Hrušov
IČO 35517913
Adresa Spišský Hrušov 291, 053 63 Spišský Hrušov