Úradná tabuľa
Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
3.1.2022
Novoročný príhovor starostky obce
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 3.1.2022
Dátum zvesenia 3.1.2022
Názov Novoročný príhovor starostky obce
Popis

Vážení  spoluobčania,
skončil sa rok 2021, rok poznačený pandémiou, ktorá ovplyvnila životy ľudí na celom svete. Skončil sa rok plný strachu, opatrení a obmedzení. No napriek tomu ukázal, že ak sa ocitneme v neľahkých situáciách, vieme sa zomknúť, priložiť ruku k dielu a vieme byť nápomocní tým, ktorí to potrebujú.  Rok 2021 nám nedovolil spoločne sa stretnúť na tradičných kultúrnych, duchovných, spoločenských či športových akciách obce. Dnes však stojíme na prahu toho nového s nádejou, že bude lepší ako ten predchádzajúci. Privítajme ho preto s radosťou a veselo.
Dovoľte mi, milí spoluobčania, aby som vám do nového roka v mene svojom, v mene zamestnancov Obecného úradu, ako aj v mene poslancov Obecného zastupiteľstva popriala pevné zdravie, vzájomné porozumenie a veľa síl a šťastia v každodennom živote.
JUDr. Adriana Tkáčová, starostka obce

 

 

21.12.2021
Zatvorený Obecný úrad dňa 23. 12. 2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.12.2021
Dátum zvesenia 24.12.2021
Názov Zatvorený Obecný úrad dňa 23. 12. 2021
15.12.2021
Schválený Rozpočet obce Spišský Hrušov 2022-2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.12.2021
Dátum zvesenia 15.12.2021
Názov Schválený Rozpočet obce Spišský Hrušov 2022-2024
15.12.2021
Dodatok č.10 k VZN č.2/2013 o určení dotáciena prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa MŠ a škol.zariadenia na území obce Spišský Hrušov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.12.2021
Dátum zvesenia 31.12.2021
Názov Dodatok č.10 k VZN č.2/2013 o určení dotáciena prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa MŠ a škol.zariadenia na území obce Spišský Hrušov
15.12.2021
VZN č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné odpady a kuchynské a reštauračné odpady
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.12.2021
Dátum zvesenia 30.12.2021
Názov VZN č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné odpady a kuchynské a reštauračné odpady
10.12.2021
Oznam
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.12.2021
Dátum zvesenia 10.12.2021
Názov Oznam
10.12.2021
Pozvánka na zasadnutie ObZ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.12.2021
Dátum zvesenia 10.12.2021
Názov Pozvánka na zasadnutie ObZ
10.12.2021
Oznam - používanie pyrotechniky - ochrana svojho zdravia a života i
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.12.2021
Dátum zvesenia 10.12.2021
Názov Oznam - používanie pyrotechniky - ochrana svojho zdravia a života i
3.12.2021
Prerušenie distribúcie elektriny 6.12.2021, 7.12.2021 a 9.12.2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 3.12.2021
Dátum zvesenia 3.12.2021
Názov Prerušenie distribúcie elektriny 6.12.2021, 7.12.2021 a 9.12.2021
3.12.2021
Pozvánka na Mikuláša
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 3.12.2021
Dátum zvesenia 3.12.2021
Názov Pozvánka na Mikuláša
3.12.2021
Vyhláška RUVZ č. 280/2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 3.12.2021
Dátum zvesenia 3.12.2021
Názov Vyhláška RUVZ č. 280/2021
29.11.2021
Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.11.2021
Dátum zvesenia 13.12.2021
Názov Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku
29.11.2021
Návrh Dodatku č. 10 k VZN č. 2/2013
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.11.2021
Dátum zvesenia 13.12.2021
Názov Návrh Dodatku č. 10 k VZN č. 2/2013
29.11.2021
Rozpočet 2022-2024_návrh
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.11.2021
Dátum zvesenia 29.11.2021
Názov Rozpočet 2022-2024_návrh
24.11.2021
Očkovanie v obci Spišský Hrušov v spolupráci obce so všeobecným lekárom MUDr. Petrom Tkáčom
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 24.11.2021
Dátum zvesenia 24.11.2021
Názov Očkovanie v obci Spišský Hrušov v spolupráci obce so všeobecným lekárom MUDr. Petrom Tkáčom
24.11.2021
Zatvorený OcÚ 26.11.2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 24.11.2021
Dátum zvesenia 24.11.2021
Názov Zatvorený OcÚ 26.11.2021
24.11.2021
Prerušenie distribúcie elektriny 25. 11. 2021 a 26. 11. 2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 24.11.2021
Dátum zvesenia 24.11.2021
Názov Prerušenie distribúcie elektriny 25. 11. 2021 a 26. 11. 2021
24.11.2021
Aktuálna epidemiologická situácia - Okres Spišská Nová Ves
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 24.11.2021
Dátum zvesenia 24.11.2021
Názov Aktuálna epidemiologická situácia - Okres Spišská Nová Ves
Popis Aktuálna epidemiologická situácia - Okres Spišská Nová Ves 22. 11. 2021 - 28. 11. 2021 - čierná farba 
9.11.2021
Plán kontrolnej činnosti HK na 1.polrok 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.11.2021
Dátum zvesenia 24.11.2021
Názov Plán kontrolnej činnosti HK na 1.polrok 2022
8.11.2021
Oznámenie o strategickom dokumente_Obec Jamník
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.11.2021
Dátum zvesenia 22.11.2021
Názov Oznámenie o strategickom dokumente_Obec Jamník
Popis Obstarávateľ, Národné centrum environmentálne n.o., Nová ulica 355/4, 962 37  Kováčová, predložila Okresnému úradu Spišská Nová Ves,  odboru starostlivosti o životné prostredie na základe § 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvu na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) dňa 24.08.2021 oznámenie o strategickom dokumente „Obec Jamník – Nizkouhlíková stratégia 2030“.  Obec Spišský Hrušov oznamuje verejnosti, že oznámenie o strategickom dokumente „Obec Jamník – Nizkouhlíková stratégia 2030“ je zverejnené na webovom sídle MŽP SR (viď príloha).