Úradná tabuľa
Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
9.6.2021
Záverečný účet obce Spišský Hrušov 2020 - návrh
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.6.2021
Dátum zvesenia 24.6.2021
Názov Záverečný účet obce Spišský Hrušov 2020 - návrh
8.6.2021
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišský Hrušov na obdobie 2. polroku 2021- návrh
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.6.2021
Dátum zvesenia 8.6.2021
Názov Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišský Hrušov na obdobie 2. polroku 2021- návrh
28.5.2021
Očkovanie obyvateľov formou mobilnej očkovacej služby.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.5.2021
Dátum zvesenia 28.5.2021
Názov Očkovanie obyvateľov formou mobilnej očkovacej služby.
Popis Očkovanie obyvateľov formou mobilnej očkovacej služby. V spolupráci s KSK je možnosť realizovať očkovanie proti ochoreniu COVID-19 formou mobilnej očkovacej služby vakcínou výrobcu Pfizer-Biontech. Táto služba je primárne určená pre obyvateľov, ktorí sa zo zdravotného hľadiska nemôžu dostaviť do očkovacieho centra, resp. majú iný vážny dôvod. Na základe uvedeného vás žiadame o nahlásenie záujmu o takéto očkovanie na tel. č. 0911 592 122 alebo na e-mailovej adrese sphrusov@levonetmail.sk s uvedením mena, priezviska a veku, prípadne osobne na obecnom úrade do 2.6.2021.
27.5.2021
Oznamujeme občanom, že dnešným dňom začali stavebné práce na miestnej komunikácii na trase smerom k Bionafte.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.5.2021
Dátum zvesenia 27.5.2021
Názov Oznamujeme občanom, že dnešným dňom začali stavebné práce na miestnej komunikácii na trase smerom k Bionafte.
Popis Oznamujeme občanom, že dnešným dňom začali stavebné práce na miestnej komunikácii na trase smerom k Bionafte. Prosíme o zvýšenú opatrnosť, nakoľko pri komunikácii sa môže nachádzať stavebný materiál a mechanizmy. Stavebné práce by mali prebiehať v letnom období. Zároveň prosíme občanov o trpezlivosť. Ďakujeme.
18.5.2021
Verejná vyhláška_VSD_výrub/okliesnenie stromov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.5.2021
Dátum zvesenia 18.5.2021
Názov Verejná vyhláška_VSD_výrub/okliesnenie stromov
14.5.2021
Jarné upratovanie_Ochrana úrody a lesov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.5.2021
Dátum zvesenia 14.5.2021
Názov Jarné upratovanie_Ochrana úrody a lesov
30.4.2021
Oznam MŠ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.4.2021
Dátum zvesenia 30.4.2021
Názov Oznam MŠ
23.4.2021
Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky "Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v obci Spišský Hrušov"
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.4.2021
Dátum zvesenia 23.4.2021
Názov Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky "Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v obci Spišský Hrušov"
23.4.2021
ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022 SA USKUTOČNÍ od 1.5.2021 do 15.5.2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.4.2021
Dátum zvesenia 23.4.2021
Názov ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022 SA USKUTOČNÍ od 1.5.2021 do 15.5.2021
20.4.2021
Zápis detí do MŠ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.4.2021
Dátum zvesenia 20.4.2021
Názov Zápis detí do MŠ
7.4.2021
Dodatok č. 9 k VZN č. 2/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa MŠ a školského zariadenia so sídlom na území obce
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.4.2021
Dátum zvesenia 7.4.2021
Názov Dodatok č. 9 k VZN č. 2/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa MŠ a školského zariadenia so sídlom na území obce
7.4.2021
VZN č. 1_2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.4.2021
Dátum zvesenia 7.4.2021
Názov VZN č. 1_2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
30.3.2021
Schválený rozpočet obce Spišský Hrušov 2021-2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.3.2021
Dátum zvesenia 30.3.2021
Názov Schválený rozpočet obce Spišský Hrušov 2021-2023
25.3.2021
Pozvánka na zasadnutie ObZ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.3.2021
Dátum zvesenia 25.3.2021
Názov Pozvánka na zasadnutie ObZ
25.3.2021
Prerušenie distribúcie elektriny 1. apríla 2021 od 9:00 h do 11:30 h
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.3.2021
Dátum zvesenia 25.3.2021
Názov Prerušenie distribúcie elektriny 1. apríla 2021 od 9:00 h do 11:30 h
16.3.2021
Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky "Multifunkčné ihrisko v obci Spišský Hrušov"
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.3.2021
Dátum zvesenia 16.3.2021
Názov Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky "Multifunkčné ihrisko v obci Spišský Hrušov"
12.3.2021
Návrh Rozpočtu obce 2021-2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.3.2021
Dátum zvesenia 12.3.2021
Názov Návrh Rozpočtu obce 2021-2023
4.3.2021
Upozornenie PZ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.3.2021
Dátum zvesenia 4.3.2021
Názov Upozornenie PZ
24.2.2021
Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2020 pre odpadovú vodu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 24.2.2021
Dátum zvesenia 24.2.2021
Názov Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2020 pre odpadovú vodu
24.2.2021
Výpočet úrovne vytriedenia komunálneho a platenia poplatku za rok 2020
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 24.2.2021
Dátum zvesenia 24.2.2021
Názov Výpočet úrovne vytriedenia komunálneho a platenia poplatku za rok 2020