Projekty
Umenie nie sú sociálne siete - Umenie sa netvorí nypracovanie účelového energetického auditu pre budovy s cieľom zhodnotenia využitia ich potenciálu pre zavedenie energetických služieb v obci Spišský Hrušov

Obec sa zapojila do Výzvy č. 8 vyhlásenej Fondom na podporu umenia s projektom s názvom "Umenie nie sú sociálne siete - Umenie sa netvorí na sociálnych sieťach".

Po vyhodnotení našej žiadosti bolo rozhodnuté o pridelení finančných prostriedkov vo výške 1 100, 00 eur, ktoré sú určené na nákup knižničného fondu a predplatné periodických publikácií. Obec sa bude na financovaní spolupodieľať sumou 132,00 eur. Zámerom obce je zatraktívniť knižnicu pre našich čitateľov a doplniť knižničný fond o životopisy, encyklopédie a kroniky z rôznych oblastí spoločenského života.

Obecnú knižnicu chceme doplniť o tituly vydané inštitúciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR.

Zámerom projektu je priblížiť čitateľom život popredných slovenských umelcov, aby aj dnešná "mládež sociálnych sietí" spoznala ich skutočný život a pochopila, že reálny život sa žije inde ako na sociálnych sieťach.