Projekty
Zrealizované projekty
Pridané: 24.08.2023

Cieľom projektu je - Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine

Pridané: 23.03.2022

„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Pridané: 22.10.2021

Fond na podporu športu

Pridané: 23.08.2021

Obec Spišský Hrušov bola úspešným žiadateľom o Nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu: Kvalita životného prostredia.