Zrúcanina kostola obce Miloj

Pamiatkou nielen Spišského Hrušova, ktorá leží v katastri obce – západne od obce na parcele zvanej „Pri koscilku“, bola osada MILOJ- Myloj. Na západnej strane obtekaná potôčikom, ktorý v stredoveku zaplňoval dnes už zaniknutý a vyschnutý rybník ležiaci v údolíčku na juhovýchod od bývalého kostola. Zo severnej strany lokalitu obteká potok Lodina. „Roku 1255 sa spomína ako kráľovský majetok na obidvoch stranách Hornádu….. Kráľ Bela IV. daroval v spomenutom roku územie Kuncovi (zaťovi spiš. župana Jordana), za zvláštne zásluhyzem Miloj, ktorá leží po obidvoch brehoch Hornádu a to i s lesmi“ …. Myloy una cum nigra silua abuutraque parte fluuii Hernat existantem…“s takými výsadami, aké majú ostatní zemania. Povoľuje mu osídliť majetok jobagiónmi…. jobagiones ad ipsum terram Miloy posset congregare. Zároveň Kunca a jeho potomkov vyňal spod jurisdikcie spišského župana a dovolil mu vykonávať súdnu právomoc nad jeho osadenými jobagiónmi.

Hranice chotára podľa príkazu kráľovského vytýčil magister ABA. V neskorších rokoch nastáva spor medzi zemepánom z Miloja a zemepánom zo Spišského Hrušova pre pozemky. Spor vyvrcholil r. 1332. Okolo roku 1374 sa majetok Miloja drobí a drobenie pokračuje i v ďalších rokoch. Dôležitým poznatkom je správa z roku 1402. Podľa nej mala osada Miloj už toľko obyvateľov, že si postavili kostol, ktorý musel byť rozsiahly, zasvätený sv. Stanislavovi, o čom svedčia aj rozmery zachovanej veže Koscilka. V roku 1408 sa spomína aj milojský farár „plebanus de Miloy“. Okolo r. 1500 boli tu už iba 3 – 4 poddanské rodiny. Ostatní majitelia pozemkov bývali v susedných obciach ( Sp. Hrušov, Vítkovce a Chrasť nad Hornádom). Odtiaľ prichádzali obrábať svoje pozemky. Potom sa správy o Miloy strácajú. Až začiatkom 16. stor. časť majetku Miloja dostáva odorínsky farár. Ďalšia časť pripadla roku 1513 Štefanovi Mariássymu, ktorý ju vymenil za pustu ležiacu pri Komarovciach.“

Táto stránka používa cookies

Táto stránka používa súbory cookie. Tieto nevyhnutné technické cookie, zabezpečujú správne zobrazenie stránky v prehliadači.

Rozumiem Vedieť viac