VZN
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
1.2.2013
Dodatok č. 4 k VZN č.2/2013
Detail dokumentu
Dátum 1.2.2013
Názov Dodatok č. 4 k VZN č.2/2013
1.2.2013
Dodatok č.2 k VZN č.2/2013
Detail dokumentu
Dátum 1.2.2013
Názov Dodatok č.2 k VZN č.2/2013
1.2.2013
Dodatok č. 1/2014 k VZN č. 2/2013
Detail dokumentu
Dátum 1.2.2013
Názov Dodatok č. 1/2014 k VZN č. 2/2013
1.1.2013
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2013
Detail dokumentu
Dátum 1.1.2013
Názov VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2013
Popis

o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za poskytované sociálne služby

1.2.2012
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2012
Detail dokumentu
Dátum 1.2.2012
Názov VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2012
Popis

o správe a prevádzkovaní pohrebiska území obce Spišský Hrušov

1.1.2012
Dodatok č.1 k VZN č.1/2012
Detail dokumentu
Dátum 1.1.2012
Názov Dodatok č.1 k VZN č.1/2012
1.1.2012
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2012
Detail dokumentu
Dátum 1.1.2012
Názov VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2012
Popis

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Spišský Hrušov

1.1.2011
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2011
Detail dokumentu
Dátum 1.1.2011
Názov VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2011
Popis

o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce Spišský Hrušov

1.1.2010
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2010
Detail dokumentu
Dátum 1.1.2010
Názov VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2010
Popis

o udržiavaní čistoty, ochrane životného ptostredia a ochrane nefajčiarov na území obce Spišský Hrušov

1.3.2009
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 3/2009
Detail dokumentu
Dátum 1.3.2009
Názov VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 3/2009
Popis

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Spišský Hrušov

1.2.2009
DODATOK č. 2/2011 k VZN č.2/2009
Detail dokumentu
Dátum 1.2.2009
Názov DODATOK č. 2/2011 k VZN č.2/2009
Popis

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Spišský Hrušov

1.2.2009
DODATOK č. 1/2010 k VZN č.2/2009
Detail dokumentu
Dátum 1.2.2009
Názov DODATOK č. 1/2010 k VZN č.2/2009
Popis

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Spišský Hrušov

1.2.2009
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2009
Detail dokumentu
Dátum 1.2.2009
Názov VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2009
Popis

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Spišský Hrušov

1.1.2009
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2009
Detail dokumentu
Dátum 1.1.2009
Názov VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2009
Popis

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Spišský Hrušov

1.1.2008
DODATOK č.2 k VZN č.1/2008
Detail dokumentu
Dátum 1.1.2008
Názov DODATOK č.2 k VZN č.1/2008
1.1.2008
DODATOK č. 1/2011 k VZN č.1/2008
Detail dokumentu
Dátum 1.1.2008
Názov DODATOK č. 1/2011 k VZN č.1/2008
Popis

o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia na území obce Spišský Hrušov