Oznamy a poplatky MŠ a ŠJ

OZNAM !

 

Riaditeľstvo Materskej školy oznamuje rodičom, že zápis detí do MŠ na školský rok 2019/2020 prebieha od 1.5.2019 - 30.5.2019. Žiadosť o prijatie si môžu rodičia vyzdvihnúť každý každý pracovný deň v čase od 7:00 - 15:30 hod. v priestoroch Obecného úradu- náhradné priestory MŠ.

 

 

 

 

Mesačné poplatky za dochádzku do materskej školy:

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole 7 Eur uhradiť do desiateho dňa v mesiaci.

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov školskej jedálni:

Desiata: 0,28 Eur
Obed: 0,68 Eur
Olovrant: 0,23 Eur
Spolu: 1,19 Eur

 

 

 

Web vytvoril progrup