logo

23. 11. 2017

Zaujímavosti Tlačiť

Budova terajšieho obecného úradu (kaštiel) a rímskokatolícky kostol sú dominantami obce Spišský Hrušov vyhlásené ako kultúrne pamiatky. Na zásobovanie obyvateľstva sú tu prevádzkové jednotky s rozličným tovarom, prevádzkové jednotky s občerstvením a jedna prevádzková jednotka poskytuje aj ubytovanie. V obci máme vybudované - Základnú školu ročník 1 až 9, Materskú školu, Dom nádeje, Farský úrad, Kultúrny dom, Zdravotné stredisko: lekár pre dospelých, deti, mládež a zubná lekárka.

Obec je splynofikovaná, vybudovaný je vodovod, kanalizácia a čistiareň odpadových vôd.

 Kaštieľ Mariássyho Rímskokatolícky kostol sv. Kataríny Alexandrijskej

V roku 1787 mala obec 554 obyvateľov a 69 domov, z toho značný počet zemliarskych.

ROK

POČET DOMOV


POČET OBYVATEĽOV

1826

86

637

1869

740

1880

680

1890

617

1900

624

1910

97

592

1921

538

1930

532

1938

683

1940

690

1948

678

1961

804

1970

1 058

1980

1 108

1991

1 183

1997

1 204

2001

1 243

2002


1 247
2003


1 242
2004


1 246
2005


1 250
2006


1 253
2007


1 255
2008


1 245
2009


1 249

Pre zaujímavosť na základe sčítania ľudu v roku 1938 bol stav nasledovný

683

obyvateľov

112

domov

132

domácnosti

národnostné zloženie náboženské vierovyznanie
659 Slovákov 654 rím.-kat.
2 Rusíni 9 gr.kat.
10 Nemci 8 e.a.v.
4 Maďari 1 ev.refor.
2 Poliaci 11 izraelitov
6 Židov

 

OOCR SPIŠ

OOCRSpiš PBanner 190 Color SH

 Cyklookruh 26

Mapa

sat-mapaPre obec Spišský Hrušov spracoval - © 2010, Designed by: Joomla Template, domains. Valid XHTML and CSS.