logo

23. 11. 2017

Starosta obce Tlačiť

Starosta je najvyšším orgánom obce. Volia ho obyvatelia obce na štyri roky v priamych voľbách. Funkcia starostu je verejnou funkciou.

 


 

starostka obce: Elena Franková

 

 

 


  • Funkcia starostu:

  • vykonáva obecnú správu

  • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám

  • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a podpisuje ich uznesenia

  • rozhoduje vo veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo organizačným poriadkom obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu

  • je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce

 

OOCR SPIŠ

OOCRSpiš PBanner 190 Color SH

 Cyklookruh 26

Mapa

sat-mapaPre obec Spišský Hrušov spracoval - © 2010, Designed by: Joomla Template, domains. Valid XHTML and CSS.