logo

23. 11. 2017

mshrusovuvod

  

Príležitostné akcie v materskej škole:

október  - 

 november

 december

 marec

 máj -

 jún - 


images

Riaditeľstvo MŠ v Spišskom Hrušove oznamuje rodičom, že nástup detí do Materskej školy je 4.9.2017.

dining-icon-300x300Oznamujeme rodičom že odhlásiť dieťa zo stravy môžu telefonicky do 8:30 hod.

V Materskej škole je zakázané podávať akékoľvek potraviny domácej stravy.

Zameranie školy:

  • Osobnostne orientovaný prístup
  • Esteticko – umelecké aktivity školy
  • Enviromentálna a zdravotná výchova
  • Celostný rozvoj osobnosti
  • Postupne pripravovať dieťa na celoživotné vzdelávanie

Špecifiká:

  • Postupná adaptácia detí na kolektívne zariadenie
  • Režim dňa prispôsobený od danej situácie dieťaťa a pedagóga
  • Pestrý edukačný program na každý deň podľa Školského vzdelávacieho

Rozlet detskými očami

  • Realizácia školských aktivít
  • Krúžková činnosť

Počet detí v MŠ: 1.trieda-  18

                         2.trieda - 23

MS

 

obr_linka_jablka

 

 

                  1323333182_package_games_kids


Pre obec Spišský Hrušov spracoval - © 2010, Designed by: Joomla Template, domains. Valid XHTML and CSS.