logo

23. 11. 2017

Brižečky Tlačiť

Kultura-s sub-01 sub03 folk2

Folklórny súbor BREZIČKY

Folklórna skupina vznikla pri ZO ÚŽS. Oficiálne slávnostné založenie sa uskutočnilo dňa  30.júla 2000.  Pôvodne skupinu založilo osem žien pod vedením Márie Hroblákovej. Ich repertoár tvorili staré hrušovské piesne.  A tak sa začala písať história FS, ktorá po dlhom výbere dostala názov Brižečky podľa jedného poľa v Hrušove. Toho poľa, ktoré bolo úzko spojené so zážitkami z mladosti zakladateliek.  l.júna 2004 sa folklórna skupina osamostatnila a na ustanovujúcej schôdzi vytvorila občianske združenie. Dňa 14.6.2004 schválilo MV SR stanovy občianskeho združenia. Od toho času vystupuje ako FS Brižečky, občianske združenie, Spišský Hrušov.

Z ponuky a histórie FS Brižečky:

Vianočné programy:

-   na vianoce 30. decembra 2001 prvé folklórne pásmo bolo pod názvom „Vitajce koledničky ....“ – koledy, vinšovačky,

jasličkovanie  Ďalšie vystúpenie vo Vitkovciach. Od tej doby sa traduje vianočný program. Skladá sa z troch časti a trvá cca 2

hodiny.

-   Vianoce 29.decembra 2002. Folklórne pásmo „Od Ondreja po fašengy ...“ –  prvá časť je ukážkou zvyklosti a tradícií na

Ondreja a na Luciu, počas dlhých zimných večerov, kedy sa susedia stretávali pri pradení ľanu. V druhej časti sú zozbierane

vinše, koledy a zvyklostí,  ktoré sa diali počas vilije. Tretia časť poukázuje na zvyky a piesne počas fašiangových zábav na

dedine. Ďalšie vystúpenie v Domaňovciach 5.januára 2003

-   V roku 2003 - vianočné pásmo skladajúce sa z troch časti pod názvom „Dluhe žimne večere na dzedzine...“ Prvé pásmo je

ukážkou zvyklosti a tradícií pri práci s ľanom, druhé  s paraní peria, ktoré sa prevážne vykonávali v zime počas dlhých

večeroch. V poslednej ukážke boli zobrazené zvyky, ktoré sa konali pri príprave svadobného venca a pierečka  v nevestinom

dome v predvečer svadby. Zvyky a piesne sú totožne s tým ako sa to robilo v Sp.Hrušove.

-  4.ročník vianočného programu pod názvom „Ked mi prišla kartka narukovac ...“,

„Od Mikuláša do Vianoc...“ a „Rukoviny vo fašengy ...“ spojený so súťažnou výstavou  perníkov bol 2.januára 2005.

Spišské folklórne slávnosti na Salaši v Spišskom Podhradí:

- prvé vystúpenie – 1.7.2001 na XXIX.ročníku s folklórnym pásmom „Močene lenu...“, ktoré je ukážkou prác s ľanom,

konkretne mačanie ľanu s typickými hrušovskými piesňami z tohto obdobia

- účasť na XXXI. ročníku s ľudovými piesňami.

- účasť na XXXII. ročníku s pásmom „Janske ohne...“ a „Dožinkový veniec...“

- účasť na XXXIII. ročníku s ľudovou rozprávačkou Agnesou Šutyovou a Katarínou Kalužinskou.

Regionálne prehliadky folklórnych skupín: - „Nositelia tradícií“

- 20.4.2002  v Krompachoch – s pásmom „Dožinkovy venec ...“ – ktoré  poukazuje ako sa niekedy po ukončení žatvy robili  dožinkové slávnosti. Pri tejto príležitosti ženy uvili dožinkový veniec a s ním prichádzali k pánovi alebo gazdovi, ktorý ich zamestnával. Pán alebo gazda z vďačnosti, že už sú poľné práce ukončené pripravil im pohostenie a zábavu. Piesne sú hrušovské, ktoré sa spievali pri dožinkách.

- 23.apríla 2005 v Spišskom Hrušove s folklórnym pásmom  „Snimane vjenečka ....“ Umiestnie druhého miesta.

Regionálne prehliadky hudobného folklóru dospelých:

- účasť 26.4.2003 v Danišovciach – „Ked sebe zašpivam ....“

Umiestnenie – Ján Kalužinský – hra na harmonike a Štefan Holdy – hra na píšťalke

- účasť v regionálnej súťaži interpretov Spišských klapancií pod názvom Klapancie Ďuri

Bačiho dňa 23.apríla 2005 v Spišskom Hrušove. Obsadenie tretieho miesta.

- Predveľkonočné stretnutie rodín v Redute v Spišskej Novej Vsi – s pásmom „Švecene

jedla ...“ , ktoré je ukážkou prípravy jedál do košíkov na svietenie na Veľkú noc tak ako to

bolo zvykom v Spišskom Hrušove

Pravidelné vystúpenia, pri kultúrnych a spoločenských aktivitám v obci:

- pre dôchodcov v mesiaca októbri  v rámci mesiaca „Úcty k starším“

- ku Dňu matiek

Folklórne slávnosti v Spišskom Hrušove:

- Nulté folklórne slávnosti v Spišskom Hrušove – 4.augusta 2002 – s pásmom „Snimane vjenečka a čepena ....“ v nej je  zobrazená časť svadobnej slávnosti od príchodu ženícha s nevestou a svadobných hostí do ženíchovho domu /obyčajne to bolo po polnoci/, kde sa konalo snímanie vienečka, rozlúčka so sestrou, kamarátkami, privítanie so švagrinou, čepenie a vítanie mladej nevesty v kruhu vydatých žien. Zvyky a piesne sú totožné s tým ako sa to robilo v Spišskom Hrušove.

- 1.folklórne slávnosti 8.8.2004. Vystúpenie s pásmom „Janske ohne...“ a piesne, gratulácia p.Poradovej k jej 100.výročiu.

- 2.folklórne slávnosti 4.9.2005. Vystúpenie s pásmom „Ked mi prišla kartka narukovac ...“ a piesne.

Prijaté pozvania a účinkovanie na folklórnych slávnostiach v rámci regionu:

- Olcnava:  – rok 2000 – „Dožinkový veniec ...“,  rok 2001 – „Močene lenu ....“,  rok 2002 -  „Snimane vjenečka a čepena ...“

- Kolinovce: – rok 2002 – „Dožinkový veniec ...“,  rok 2003 – „Močene lenu ...“, rok 2005 – „Ked mi prišla kartka narukovac.

- Markušovce:  – rok 2001 – „Močene lenu ...“

- Veľký Folkmár:  – rok 2004 – „Janske ohne ....“

- Smižany: - rok 2005 – „Snimane vjenečka ...“

Prijaté pozvania a účinkovanie na folklórnych slávnostiach v iných regiónoch:

- Horehronské dní hudby a spevu v Heľpe 24.-25.6.2004 s folklórnym pásmom „Snimane vjenečka ...“ a ženskými spevmi.

Ľudová rozprávačka s vlastnou tvorbou:

- Agnesa Šutyová

Harmonikári:

-  Jozef Peták, príležitostný Ján Kalužinský

Najstarší člen súboru:

-  Štefan Holdy – fujara, ústna harmonika, heligonka, spev, gazda

Od čias založenia FS s ôsmymi ženami uplynulo päť rokov – rok 2005 jubilejný rok pre našu folklórnu skupinu. Repertoár sa zmenil z pôvodných piesní  aj na folklórne pásma a tak prichádzali ďalší členovia. Niektorí odišli, namiesto nich však prišli ďalší, predovšetkým mladí ľudia. V začiatkoch sme mali problémy s hudobným doprovodom. Teraz máme dvoch harmonikároch. Námety na jednotlivé pásma vyrozprávajú staršie členky skupiny. Postupne sa spracujú a urobí sa scenár,  podľa ktorého sa nacvičuje. Všetky folklórne pásma sú zaznamenané na magnetofónových páskach a prepísané do brožúry. Z niektorých vystúpení máme aj videozáznamy. Stretávame sa podľa potreby, ale najmenej lx týždenne.

Čo si priať do budúcnosti ? Aby nám to vydržalo. Aby sme svojim prístupom, vzorom, láskou k tradíciám pritiahli ďalších, predovšetkým mladých ľudí. Veď ako sa hovorí: „Dedičstvo svojich predkov zachovaj nám Pane...“

Zakladajúci členovia:

 1. Mária Hrobláková – vedúca

 2. Filomena Bendíková

 3. Žofia Bendíková

 4. Mária Dvorská

 5. Mária Hlaváčová

 6. Júlia Hockicková

 7. Marta Kocúrová

 8. Agnesa Sedlárová

 9. Agnesa Šutyová

Súčasní členovia:

 1. Mária Hrobláková – vedúca

 2. Mária Bodnárová

 3. Elena Franková

 4. Denisa Gurčíková

 5. Jozefína Gurčíková

 6. Júlia Hockicková

 7. Katarína Kalužinská

 8. Marta Kocúrová

 9. Anna Krenželáková

 10. Jana Krupská

 11. Martin Lešňovský

 12. Adriana Smiková

 13. Miroslava Smiková

 14. Agnesa Šutyová

 15. Ing. Mária Zahornadská

 16. Marián Baluch

 17. Anton Gabriš

 18. Štefan Holdy

 19. Ján Kalužinský

 20. Štefan Olejník

 21. Jozef Peták

 22. Miroslav Tkáč

Členovia v medziobdobí:

 1. Mária Blahutová

 2. Katarína Cmorejová

 3. Ivana Kocúrová

 4. Mária Pavličková

 5. Marcela Salajová

 6. Marcela Salugová

 7. Katarína Szenkerezthyová

 8. Peter Blahut

 9. Michal Kšan

 10. Marek Hamraček

 11. Martin Hamraček

 12. Stanislav Rerko

 13. Richard Saluga

 14. Roman Saluga

 

OOCR SPIŠ

OOCRSpiš PBanner 190 Color SH

 Cyklookruh 26

Mapa

sat-mapaPre obec Spišský Hrušov spracoval - © 2010, Designed by: Joomla Template, domains. Valid XHTML and CSS.